Alimentatieplicht na scheiding

Het onderwerp alimentatieplicht kan soms wat gevoelig liggen. Mediation bij scheiding kan dan een goede uitkomst bieden. PB Mediation helpt als echtscheidingsbemiddelaar inzicht te geven in de financiële situatie van beide partners en moedigt aan hier samen over te praten. Hierdoor groeit het wederzijds begrip. 

Alimentatie

​Op basis van wettelijke regulering worden door de rechter alimentatie bedragen vastgesteld. Maar hier samen uitkomen is natuurlijk veel prettiger. PB Mediation neemt een onpartijdige rol aan als echtscheidingsbemiddelaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimenatie en partneralimentatie. 
 

Kinderalimentatie

Wanneer jullie kinderen hebben beschermt alimentatie hen op financieel vlak. Beide partners hebben namelijk een onderhoudsplicht. Totdat kinderen financieel zelfstandig zijn of 21 jaar oud geldt deze onderhoudsplicht.
​Eventuele toevoegingen aan de alimentatieplicht kunnen in het ouderschapsplan worden opgenomen.
Het kan zijn dat jullie hebben gekozen voor co-ouderschap, dat wil echter niet zeggen dat hiermee de alimentatieplicht geheel vervalt.
​Deze is namelijk gebaseerd op jullie inkomens en of er in jullie huwelijksakte speciale voorwaarden zijn opgenomen. (huwelijkse voorwaarden)
 

Co-ouderschap

Misschien hebben jullie al eens van co-ouderschap gehoord en denken jullie erover na om deze regeling te treffen voor jullie kinderen na de scheiding. Co-ouderschap houdt in dat beide ouders ieder de helft van de tijd de zorgtaken voor de kinderen op zich nemen.
Dit klinkt op zich heel eerlijk, maar de realiteit ligt vaak ingewikkelder. Bijvoorbeeld wanneer de ouders in een verschillende stad wonen, wanneer de een meer uren werkt dan de ander, wanneer een kind moeilijk kan omgaan met het steeds wisselen van omgeving.
Uiteindelijk hoeft co-ouderschap dus niet persé de beste optie voor de kinderen te zijn. Overweeg dus goed samen of jullie kiezen voor co-ouderschap of toch voor een omgangsregeling. Wanneer jullie de hulp inschakelen van PB Mediation bij jullie scheiding, zullen jullie uiteraard
goed geinformeerd en begeleid worden bij het maken van deze keuze. 
 

Partneralimentatie

Of er partneralimentatie betaald dient te worden en hoeveel is afhankelijk van aan aantal factoren. Namelijk de levensstandaard, behoefte en financiële draagkracht van beide partners.
In de meeste gevallen eindigt de partneralimentatie plicht na 12 jaar.
 

Alimentatie aanvragen en berekenen

PB Mediation verzorgt de berekeningen voor de partner- en kinderalimentatie en informeert jullie daarbij ook op juridisch vlak.
​Voor meer informatie over belasting teruggaven op betaalde alimentatie neem vast een kijkje op http://www.belastingdienst.nl/ 


Meer weten over mediation bij scheiding en alimentatie aanvragen? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl