Mediation helpt bij goede communicatie over alimentatie

Alimentatie; het is een onderwerp dat gevoelig kan liggen en jou en je ex-partner bovendien heel wat stress kan bezorgen. Want, hoeveel alimentatie moet je betalen aan je ex-partner? Of hoeveel partner- of kinderalimentatie ontvang je en kun je hiervan wel rondkomen met je kinderen? 

Misschien vind je het oneerlijk of onbegrijpelijk dat je naast kinderalimentatie ook partneralimentatie moet betalen. Soms leidt dat zelfs tot conflicten. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat het onbegrip en de onmacht spanningen oproepen, maar meestal ligt de oorzaak hiervan helemaal niet in de financiële last zelf. De pijn, het verdriet en de boosheid hebben een andere oorzaak. En die staan een soepele scheiding en goede verwerking in de weg. Een vechtscheiding wil je ten koste wat kost voorkomen - voor jezelf, maar vooral voor jullie kinderen. 

Mediation helpt jullie door:

 • samen op een open en eerlijke manier te praten over alimentatie;
 • misvattingen over alimentatie recht te zetten;
 • jullie angsten en frustraties met betrekking tot alimentatie te benoemen en door te onderzoeken hoe we deze kunnen wegnemen;
 • de alimentatieberekeningen te maken, zodat jullie beiden weten waar jullie aan toe zijn.

Echtscheidingsmediation helpt jullie om samen goed uit de scheiding te komen, zodat jullie op een harmonieuze manier met elkaar omgaan als ex-partners en ouders

Kinderalimentatie tot welke leeftijd?

Jij en je partner blijven ook na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor jullie kinderen. Je bespreekt samen hoe je de opvoeding en verzorging verdeelt en daar wordt de (wettelijke) alimentatieberekening op gebaseerd. Het lijkt misschien logisch dat je bijdraagt aan de kosten tot de kinderen 18 jaar zijn, maar studeert je kind? Dan betaal je kinderalimentatie tot 21 jaar. 

Om de kinderalimentatie te berekenen zijn een paar punten van belang:

 • Wat is de (fysieke) zorgverdeling? Dus hoeveel procent van de tijd zijn jullie kinderen bij de ene ouder en welk deel van de tijd bij de ander? Dit leg je vast in de omgangsregeling – die onderdeel is van het ouderschapsplan.
 • Wat is de behoefte van jullie kinderen? Kortom, wat kosten ze totaal iedere maand(redelijkerwijs)?
 • Wat is jullie inkomen? In de huidige situatie (gezinsinkomen), maar ook jullie persoonlijke inkomen wanneer jullie gescheiden zijn.
 • Op basis hiervan maken wij een berekening en stellen we vast wat jullie bijdrage is aan de kosten voor jullie kinderen. En of je dus kinderalimentatie moet betalen of juist ontvangt.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Steeds meer ouders die gaan scheiden kiezen voor co-ouderschap. Dat wil zeggen een gelijke verdeling van de opvoeding en verzorging – 50-50! Co-ouderschap betekent echter niet dat hiermee de alimentatieplicht vervalt. Jullie inkomen blijft namelijk een belangrijke factor in de alimentatieberekening. Verdien je meer dan je partner, dan zal je nog steeds alimentatie moeten betalen. Financieel gezien hoeft co-ouderschap dus niet gunstiger te zijn. 

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Nee, betaalde kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Heb je een laag inkomen? Dan kun je wel recht hebben op Kindgebonden Budget. De ontvanger van kinderalimentatie krijgt trouwens ook niet te maken met De Belastingdienst, want kinderalimentatie wordt niet als inkomen gezien. Je betaalt hier als ontvanger dus geen belasting over.

Partneralimentatie bij samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en huwelijk

Als jullie gaan scheiden kan het zijn dat jij of je partner niet alleen recht heeft op kinderalimentatie, maar ook op partneralimentatie. 

“Moet ik ook partneralimentatie betalen als we hebben gekozen voor geregistreerd partnerschap?”.  Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. De alimentatiewetgeving voor geregistreerd partnerschap is hetzelfde als voor een huwelijk. 

Ook krijgen we regelmatig de vraag of partneralimentatie ook geldt bij een samenlevingscontract. Hierop is het antwoord ‘nee, tenzij jullie formeel hebben laten vastleggen dat een van de partners hier recht op heeft in het geval van een scheiding’. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer jullie niet getrouwd zijn en samen kinderen hebben, waarbij één van jullie flink minder is gaan werken. Bij zo’n bewuste keus moet je vooraf dus goed nadenken over de financiële gevolgen in geval van een scheiding. 

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van hoeveel de ene partner nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien en wat de andere partner kán betalen. Dat betekent dat de partneralimentatie nooit hoger mag zijn dan wat de betalende partner kan missen. Tegelijkertijd mag je als ontvangende partner ook nooit meer krijgen dan je nodig hebt. 

Daarnaast is voor de hoogte van de partneralimentatie van invloed hoe lang jullie getrouwd zijn geweest.

Hoewel er een alimentatieverplichting geldt, wil dat niet zeggen dat jullie hier per se aan vast moeten houden. Zo kunnen jullie ervoor kiezen om een alimentatiebedrag overeen te komen dat lager ligt dan het maximum. Ook is het mogelijk om af te spreken dat er helemaal geen alimentatie wordt betaald of om de partneralimentatie af te kopen. Dan moeten jullie het hierover wél samen eens zijn natuurlijk.

Partneralimentatie en kinderalimentatie berekenen kan dus soms best ingewikkeld zijn, maar er is vaak ook meer mogelijk dan je denkt. Doorlopen jullie een mediationtraject bij PB Mediation, dan besteden we ook aandacht aan het maken van een alimentatie proefberekeningen het bespreken van jullie eigen (en gezamenlijke) wensen. 

Duur partneralimentatie

Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd in het huwelijksrecht en het alimentatierecht. Een van de redenen hiervoor is dat er veel meer wordt uitgegaan van de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt. Sinds januari 2020 wordt er voor een duur van maximaal 5 jaar partneralimentatie betaald, maar een kortere termijn afspreken mag ook (Wet Herziening Partneralimentatie). 

Er zijn drie uitzonderingen, waardoor de duur van partneralimentatie verlengd kan worden:

 • Wanneer je langer dan vijftien jaar getrouwd bent en je binnen tien jaar je AOW-leeftijd bereikt (je hebt dan recht op alimentatie totdat je AOW ontvangt).
 • Als je jonge kinderen hebt (je houdt recht op alimentatie tot je jongste kind twaalf jaar is).
 • Als je op de datum van echtscheiding 50 jaar of ouder bent en jullie huwelijk minstens 15 jaar geduurd heeft (je hebt dan maximaal 10 jaar recht op partneralimentatie). 

Alimentatie 2022 indexering en berekening

De alimentatie is in 2022 met 1,9% omhoog gegaan volgens de alimentatie indexering. Dat betekent dus dat je in 2022 1,9% meer partner- en/of kinderalimentatie betaalt of ontvangt dan in 2021 het geval was. Hoe bereken je dan hoeveel je in 2022 meer gaat betalen aan alimentatie? We laten het zien aan de hand van een voorbeeld:

Neem het bedrag van de alimentatie-uitkering van vorig jaar, bijvoorbeeld: 675 euro. De berekening is dan: 675 : 100 x 1,9 = 12,83 euro. Dit bedrag tel je dus op bij het bedrag dat je vorig jaar betaalde. Het maandelijkse bedrag dat je totaal aan alimentatie gaat betalen is dan:675 + 12,83 = 687,83

Is partneralimentatie in 2022 aftrekbaar?

Ja, partneralimentatie is in 2022 aftrekbaar tegen maximaal 40%. In 2021 was de aftrekbaarheid van partneralimentatie 43%. Wil je op de hoogte blijven van de actuele cijfers omtrent aftrekbaarheid van partneralimentatie? Bekijk het op de website van De Belastingdienst.

Meer weten over mediation bij scheiding en alimentatie?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl


Aangesloten bij: