Waarom een ouderschapsplan?

Ook al is het niet jullie bedoeling, de veilige, vertrouwde omgeving van jullie kinderen wordt flink overhoopgehaald. Gevoelens van machteloosheid, verwarring en onzekerheid komen vaak voor. Om jullie kinderen een zo stabiel mogelijke thuissituatie te bieden, is een ouderschapsplan opstellen verstandig, dat geeft houvast en structuur.

Stabiliteit in de gezinssituatie heeft de hoogste prioriteit

Wanneer jullie kinderen hebben is het doel van PB Mediation bij een scheiding zo snel mogelijk weer stabiliteit te brengen in de gezinssituatie(s). Jullie zijn dan wel ex-partners, maar blijven wel altijd samen ouders. PB Mediation helpt jullie als echtscheidingsbemiddelaar invulling geven aan het ouderschapsplan. Als jullie minderjarige kinderen hebben is het overigens wettelijk verplicht om deze op te stellen.
 

Wat staat er eigenlijk in het ouderschapsplan? 

Hierin wordt onder andere opgenomen hoe de zorgtaken over de kinderen verdeeld worden, kiezen jullie voor co-ouderschap of een omgangsregeling? Op welke manier en waarover moet er gecommuniceerd worden? Ook wordt de kostenverdeling en de alimentatie hierin vastgelegd.


​​Daarnaast denken onze scheidingsbemiddelaars ook met jullie mee over zaken die misschien niet in het plan opgenomen hoeven te worden, maar wel erg nuttig zijn. Zij betrekken bijvoorbeeld de kinderen zoveel mogelijk bij het proces, door ze zeggenschap te geven over bepaalde onderwerpen. Dit helpt hen bij de acceptatie en zorgt ervoor dat zij zich wat minder machteloos voelen. We besteden veel aandacht aan de gevoelens en behoeften van de kinderen en kijken samen wat er nodig is om de stabiliteit te herstellen.

​​PB Mediation en kindercoaching

Aan sommige kinderen of specifieke situaties moeten we wat extra aandacht besteden. Een scheidingsbemiddelaar is dan soms niet voldoende. PB Mediation werkt daarom, ter ondersteuning, samen met GoedZo Kindercoaching

 

Meer weten over het ouderschapsplan en mediation bij scheiding? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl


Aangesloten bij: