Omgangsregeling of co-ouderschap?

Wanneer kies je als ouders voor co-ouderschap en wanneer voor een omgangsregeling? Met het belang van het kind voorop is dit in iedere situatie anders. 

Wat biedt jullie kinderen de meeste stabiliteit?

Een scheiding heeft een grote impact op jullie kinderen. Het gevoel van stabiliteit verdwijnt plotseling en ze zullen jullie als ouders beiden minder vaak zien. Het bieden van structuur in hun veranderde leven is daarom van groot belang. Maak dus goede afspraken. Jullie zijn immers niet meer samen, maar nog wel samen ouders. Wat jullie beslissing ook wordt, co-ouderschap of een omgangsregeling, maak de keus die jullie kind(eren) rust en stabiliteit oplevert.

Co-ouderschap

Het klinkt ideaal: jullie nemen als ouders beiden de helft van de zorgtaken voor de kinderen op jullie. Als dit praktisch mogelijk is kan het inderdaad een goede optie zijn, maar als jullie ver uit elkaar wonen of een van de partners veel meer werkt, dan is dit niet realistisch. Bedenk goed voor wie je een 50/50-verdeling wilt: voor jezelf of is het echt in het belang van de kinderen? Is het eerste antwoord van toepassing, kies dan voor een omgangsregeling.

Een omgangsregeling

In de omgangsregeling, ook wel contactregeling genoemd, wordt wettelijk gesproken over een verzorgende en een niet-verzorgende ouder. Deze laatste term klinkt misschien wat oneerbiedig, maar het zegt niets over de betrokkenheid van deze ouder. Jullie kunnen helemaal samen bepalen hoe vaak en wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Het beste is om dit op te nemen in het ouderschapsplan. In de omgangsregeling kan bijvoorbeeld opgenomen zijn:

  • op welke dagen in de maand kinderen bij welke ouder zijn;
  • hoe de schoolvakanties, verjaardagen en feestdagen worden ingedeeld;
  • wie de kinderen wanneer van school haalt.

Waarom een ouderschapsplan?

Ook al is het niet jullie bedoeling, de veilige, vertrouwde omgeving van jullie kinderen wordt flink overhoopgehaald. Gevoelens van machteloosheid, verwarring en onzekerheid komen vaak voor. Om jullie kinderen een zo stabiel mogelijke thuissituatie te bieden, is een ouderschapsplan opstellen verstandig, dat geeft houvast en structuur.

Het ouderschapsplan is onderdeel van ons complete stappenplan bij scheiding, lees hier wat je allemaal moet regelen als je gaat scheiden.

Stabiliteit in de gezinssituatie heeft de hoogste prioriteit

Wanneer jullie kinderen hebben is het doel van PB Mediation bij een scheiding zo snel mogelijk weer stabiliteit te brengen in de gezinssituatie(s). Jullie zijn dan wel ex-partners, maar blijven wel altijd samen ouders. PB Mediation helpt jullie als echtscheidingsbemiddelaar invulling geven aan het ouderschapsplan. Als jullie minderjarige kinderen hebben is het overigens wettelijk verplicht om deze op te stellen.

Wat staat er eigenlijk in het ouderschapsplan? 

Hierin wordt onder andere opgenomen hoe de zorgtaken over de kinderen verdeeld worden (co-ouderschap of een omgangsregeling), maar ook op welke manier en waarover er gecommuniceerd moet worden. Ook wordt de kostenverdeling en de alimentatie hierin vastgelegd.

​​Daarnaast denken onze scheidingsbemiddelaars met jullie mee over zaken die misschien niet in het plan opgenomen hoeven te worden, maar wel erg nuttig zijn. Zij betrekken bijvoorbeeld de kinderen zoveel mogelijk bij het proces, door ze zeggenschap te geven over bepaalde onderwerpen. Dit helpt hen bij de acceptatie en zorgt ervoor dat zij zich minder machteloos voelen. We besteden veel aandacht aan de gevoelens en behoeften van de kinderen en kijken samen wat er nodig is om de stabiliteit te herstellen.

​​PB Mediation en kindercoaching

Aan sommige kinderen of specifieke situaties moeten we wat extra aandacht besteden. Een scheidingsbemiddelaar is dan soms niet voldoende. PB Mediation werkt daarom, ter ondersteuning, samen met GoedZo Kindercoaching

Meer weten over het ouderschapsplan en mediation bij scheiding? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl


Aangesloten bij: