scheidingsbemiddeling in Roosendaal

Hoe vier jij moederdag?

Zondag 9 Mei is het weer Moederdag. Dé dag waarop kinderen hun moeders in de watten leggen en verwennen. Een dag waar heel veel kinderen soms al weken op voorbereid zijn. Een cadeautje uitzoeken, een ontbijtje op bed voorbereiden of een knutselwerkje maken op school. Maar moederdag is niet altijd een leuke ervaring. Voor kinderen met gescheiden ouders kan het juist verdrietig en zelfs stressvol zijn.
 

Er plotseling alleen voor staan

Vaak gaan vaders samen met hun kinderen op pad om een moederdag cadeautje uit te zoeken of maken ze samen een ontbijtje. Wanneer dat plotseling niet meer gebeurt staat het kind er ineens alleen voor. Iets simpels als een cadeautje kopen is voor een kind best een onderneming. Het gevoel er ineens alleen voor te staan kan beangstigend en verwarrend zijn.

“Het is niet jouw weekend”

Helaas verloopt niet iedere scheiding soepel en respectvol. Wanneer er geen goed contact is na de scheiding wordt er nog wel eens krampachtig vastgehouden aan de afspraken en planning. “Het is niet haar weekend” is een veelgehoorde uitspraak die de strijd weergeeft tussen ex-partners. Maar hoe teleurstellend en verdrietig is het dat je kind op maandag in de klas niet kan vertellen wat mama van het knutselwerkje vond?
 

Tweestrijd bij een nieuwe partner

Er hoeft niet altijd een strijd gaande te zijn tussen ouders om kinderen in een emotionele innerlijke tweestrijd te brengen. Stel dat de vader al een tijdje een nieuwe partner heeft. Het kind heeft een goede band met de ‘bonusmoeder’ en er heerst een fijne gezinssituatie. Misschien wil hij vanuit zijn gevoel haar ook wat geven voor moederdag, maar voelt zich dan schuldig tegenover zijn eigen moeder. Maar geeft hij haar niets dan voelt hij zich wellicht ook schuldig. Houdt hij het voor zijn moeder verborgen dan levert dat ook weer een schuldgevoel op. Kortom, hij bevindt zich in een tweestrijd die stress oplevert en de enigen die dit gevoel weg kunnen nemen zijn jullie als ouders.
 

Hoe ga je om met een dag als moederdag?

Natuurlijk is iedere situatie anders en dat maakt het ook zo complex. Maar vrijwel iedereen is het er over eens dat een kind geen stress zou moeten ervaren door dit soort zaken. Dat zeker jonge kinderen zich niet verantwoordelijk horen te voelen voor de emoties van hun ouders. Een strijd tussen gescheiden ouders is niet in het belang van het kind.


Wat kunnen jullie doen om moederdag leuk te maken?

Zeker de eerste moederdag na de scheiding zal even wennen zijn. Maar jullie kunnen samen laten zien dat anders niet per se negatief hoeft te zijn. Ga als vader alsnog een cadeautje samen met je kind kopen of stimuleer hem om iets te knutselen. Gun het je ex-partner om deze dag samen met haar kind(eren) door te brengen, ook al is het “jouw weekend” (geldt natuurlijk ook voor vaderdag). Zorg dat jullie kind zich vrij voelt om gevoelens uit te spreken, ook al zijn die voor jezelf pijnlijk om te horen.
 

Alleenstaande moeders op moederdag

Soms is het contact en de relatie verstoord of is er een andere reden dat de vader geen rol meer speelt in het gezinsleven. Neem dan zelf het initiatief en help je kind om iets voor je te maken of kopen. Om toch het verrassingseffect te creëren kun je ook aan familie of vrienden vragen of ze willen helpen. Want wat is er voor een kind op moederdag nu mooier dan dat jij helemaal verrast bent bij het ontvangen van hun cadeau, knutselwerkje of ontbijtje op bed?
 

Echtscheidingsbemiddeling Roosendaal

Jullie gaan scheiden en je wilt dit op de beste manier doen voor jullie kind(eren). Kies dan voor een mediator die jullie gehele scheidingstraject begeleidt met speciale aandacht voor jullie kinderen. Zo helpt PB Mediation jullie bij het opstellen van een ouderschapsplan en een omgangsregeling of co-ouderschap.
 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met PB Mediation. T: 06 27236250 / info@pbmediation.nl

Als liefde omslaat in haat en procederen

Hoe kan het dat twee mensen die ooit liefde bij elkaar vonden nu zó tegenover elkaar zijn komen te staan dat ze elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen? Ex-partners maken elkaar het leven zuur, uit verdriet, boosheid, verontwaardiging of gekrenkte trots. Hier is van alles over te zeggen, maar zolang er geen kinderen zijn, hebben ze vrijwel alleen zichzelf hiermee. Het probleem is dat er in veel gevallen wél kinderen bij betrokken zijn, sterker nog: ze wórden er actief bij betrokken. Zoals Dara, zij vertelde in een uitzending van Zembla (2013) hoe zij de vechtscheiding van haar ouders heeft ervaren.

‘Alles stond in het teken van de scheiding’

Dara’s hele leven staat in het teken van de scheiding en de ruzies tussen haar ouders. Ze scheidden toen Dara nog klein was, maar ze herinnert zich de ruzies en spanningen nog goed. Helaas hield dit niet op toen ze eenmaal uit elkaar waren. Van alles werd een strijd gemaakt en er werd geprocedeerd. Bij andere kinderen van gescheiden ouders werden bijvoorbeeld door de ene ouder de spulletjes voor bij de ander alvast klaargezet of weggebracht. Maar Dara stond er met volgepropte fietstassen en een schuldgevoel alleen voor.

“Ik was niet anders gewend. Pas toen ik bij leeftijdsgenootjes zag hoe het ook kon zijn, begreep ik dat de situatie bij ons thuis niet normaal was. Van de brief die ik op eigen initiatief naar de rechter stuurde werd niet geloofd dat ik die zelf had geschreven. Te volwassen, die zou mijn vader voor me hebben geschreven. Maar ik wás geen kind meer, daar hadden zij wel voor gezorgd. Kinderen horen niet voor hun ouders te zorgen, maar andersom.”

Waarom doen ouders dit?

Dit hartverscheurende verhaal staat helaas niet op zichzelf. Jaarlijks treffen complexe scheidingen – ofwel vechtscheidingen - zo’n 6.000 kinderen. J. Hermanns, oud-leraar opvoedkunde legt de verklaring hiervoor deels bij de generatie moderne, assertieve ouders. Het gaat volgens haar op een zeker moment niet meer om de inhoud, maar om het ‘winnen’ van de ander. Het toppunt van winnen is de ex-partner onthouden van het meest kostbare dat ze hebben, hun kind. Maar hiermee onthoud je je kind ook van een liefdevolle relatie met de ander. Het eigen belang wordt boven dat van het kind gesteld en dat is weinig anders te noemen dan psychische verwaarlozing, volgens de experts in de uitzending.

Tegenover in plaats van mét elkaar

Een gegronde uitzondering is natuurlijk wanneer de veiligheid van het kind daadwerkelijk in gevaar is bij de andere ouder. Van dit soort beweringen wordt echter ook nogal eens onterecht misbruik gemaakt, iets waar sommige advocaten gretig op voortborduren in de rechtszaal. Zo wordt bijvoorbeeld geopperd dat de ex-partner een psychiatrische stoornis zou hebben, waardoor hij of zij niet in staat is om voor het kind te zorgen. Of erger: de ouder wordt beschuldigd van mishandeling of misbruik. In de Zembla docu wordt een advocaat geïnterviewd. Als hem wordt gevraagd of eindeloos doorprocederen wanneer het kinderen schaadt wel ethisch is, antwoord hij dat dit het goed recht van ouders is. Advocaten hoeven volgens hem niet voor rechter te spelen, maar alleen het belang van hun cliënt te behartigen. Dit staat lijnrecht op de filosofie van mediation en gelukkig staan ook veel advocaten hier op een andere manier in. Toch ontstaat er, ook met de beste bedoelingen, vaak een afstand tussen ex-partners wanneer ze ieder een eigen advocaat in de arm nemen. Maar, dat er sinds 2013 (toen deze docu werd uitgezonden) veel veranderd is, is duidelijk. We zien bijvoorbeeld steeds vaker een versmelting van de advocatuur met mediation; advocatenkantoren bieden steeds vaker ook mediation aan. Als dit vanuit de juiste intentie gebeurt is dat een goede zaak wat ons betreft. Het geeft bovendien aan dat de behoefte om er samen uit te komen groeit, ten opzichte van vechten voor je ‘recht’.

In het belang van je kind?

Justine van Lawick kan de zin ‘ik doe het voor mijn kind’ niet meer horen van ouders. “Dat zeggen ze wel, maar ze zijn zo in de strijd verwikkeld dat ze hun kind niet eens meer echt zien”. De klinisch-psycholoog zet in het Lorentzhuis een nieuwe therapievorm in voor (ex-)gezinnen die vanuit Jeugdzorg zijn doorgestuurd, vrijblijvend is het dus niet. De therapie vind in groepjes ouders plaats, zodat ze ook elkaars gedrag aanschouwen. Dat confronteert ze op bepaalde punten met hun eigen gedrag. Een voorwaarde om mee te doen aan de sessies is dat ze alle rechterlijke procedures beëindigd hebben. “Je kunt je niet kwetsbaar en open opstellen als dat wat je zegt in een rechtszaak tegen je gebruikt kan worden”. De kinderen zitten ook samen in een groep en zij maken samen tekeningen en video’s voor hun ouders waarin ze aangeven hoe zij zich voelen door de scheiding en het gevecht. “Wanneer ze dit presenteren is iedereen in tranen”.

Bekijk de complete aflevering ‘Vechten voor je kind’ van Zembla.

Een vechtscheiding overkomt jullie toch niet?

Als we getrouwde mensen met kinderen nu op straat zouden vragen of het bij hen ooit tot een vechtscheiding zou komen, zeggen de meesten volmondig: nee. Niemand wil dat. Soms verloopt een scheiding tot op zekere hoogte zelfs rustig, totdat de omstandigheden veranderen. Je komt er achter dat je ex-partner tijdens jullie relatie een ander had, hij of zij heeft wel erg snel een nieuwe liefde, vrienden of familie zetten jullie tegen elkaar op of advocaten voeren het gesprek in plaats van jullie samen. Hoe verdrietig, boos of beschadigd je ook bent, dat zal slijten. Maar je kind deelgenoot van jouw verdriet maken is schadelijk en onomkeerbaar.

Maar wat als ik aan de ‘zwakke kant’ sta

Wanneer jouw ex-partner degene is die je kind bij jou weghoudt heb je een dilemma: strijden voor je gelijk en het recht om je kind (meer) te zien, ondanks dat het vechten hem of haar veel stress oplevert? Of de strijdbijl begraven, wetende dat hij of zij ondanks alles in goede handen is, en op gepaste wijze en afstand regelmatig laten weten dat je er altijd bent? Hoe moeilijk dat ook is. Een ding is zeker, wanneer de strijd verhardt in de rechtbank is er geen weg terug. Je ex-partner zal het extra moeilijk maken om je gelijk te halen en je kind heeft er enorm veel stress van. Vraag jezelf af voor wie je het écht doet. Jezelf, je ego óf daadwerkelijk je kind.

Is mediation een optie bij een vechtscheiding?

Wanneer jullie in een vechtscheiding beland zijn is mediation in de meeste gevallen geen optie meer. Om mediation te laten slagen moeten jullie hier namelijk beiden achter staan en je openstellen voor communicatie, compromissen en gezamenlijke afspraken. Wanneer jullie al volop aan het procederen zijn is dat in strijd met mediation als oplossing. Het beste is om zodra jullie besluiten te gaan scheiden, direct met een mediator in gesprek te gaan. Zelfs al kunnen jullie (nog) wél met elkaar door een deur is het fijn om bij alle aspecten van de scheiding begeleid te worden. Zónder afzonderlijke advocaten.

Meer weten over mediation? Neem contact met ons op.

Een kind dat afwijzend gedrag richting een van de ouders vertoont of die ouder zelfs helemaal niet meer wil zien. Ouderverstoting of oudervervreemding komt helaas ontzettend vaak voor bij gezinnen die door een scheiding uit elkaar zijn gevallen. Ieder jaar verliezen 16.000 kinderen het contact met een ouder na een scheiding. Opvallend is dat vaker het contact met de vader dan met de moeder wordt verloren. Hoe kan dat? Ouders hebben namelijk evenredig veel recht op contact met hun kind. In de documentaire ‘Verstoten vaders’ van 2DOC wordt het een en ander duidelijk. Het blijkt dat vrouwen nog steeds een sterke positie hebben als zij de intentie hebben het contact tussen vader en kind te belemmeren.

Verstoten Vaders

In de documentaire maken we kennis met Armand, Deepak en Gerard; alle drie vaders die vechten tegen de bierkaai om hun kinderen weer te mogen zien. Zij vertellen de verhalen van hun scheiding en hoe ver hun ex-partners gaan om er maar voor te zorgen dat de relatie met hun kinderen wordt verbroken. En dat is ver.

Ondenkbaar dat dit de realiteit is

Gerard kon gewoon niet geloven dat een intelligente vrouw als zijn ex hiertoe in staat was; zijn eigen kind bij hem weghouden en hem tegen zijn eigen vader opzetten. Toen Gerard besloot naar een hockeywedstrijd van zijn zoon te gaan kijken, ging hij zijn vader te lijf met zijn hockeystick. Zijn boosheid was volgens Gerard compleet gebaseerd op leugens die zijn moeder hem over haar ex had verteld.”

“Mijn zoon is compleet afhankelijk van zijn moeder, dus neemt hij het voor haar op, hij beschermt haar. In het begin kreeg ik mijn zoon nu en dan te zien, maar altijd op haar termen. Tijdens een ruzie zei ze: ‘je krijgt hem niet meer te zien’. Dat is haar gelukt, hij was toen 11, inmiddels 14. Op aanraden van Jeugdzorg heb ik een kort geding aangespannen. Ze zei toen dat ze zich aan de omgangsregeling zou houden, maar vervolgens veranderde er niets. Dan voel je je zo machteloos en radeloos. Ik heb het gevoel dat ik afscheid heb genomen van mijn kind, terwijl hij er nog gewoon is. ”

Schuldig tot je onschuld bewezen is

Ook Armand heeft zelf ervaren hoe machteloos je als vader staat wanneer je ex dergelijke beweringen en beschuldigingen doet. Hij en zijn ex hadden in eerste instantie co-ouderschap afgesproken, wat redelijk goed ging, totdat hij een nieuwe vriendin kreeg.

“Ze deed de deur niet meer open als ik mijn dochter kwam halen of zei dat ze niet met mij mee wilde. Ik bleef uiteraard aandringen, waarna ze negen keer aangifte tegen me deed wegens stalking. Ze deed zelfs aangifte van ontvoering, omdat mijn huis te koop stond. Terwijl ik op dat moment de kinderen bij me had en mijn woning binnenging werd ik gearresteerd. Ik heb die nacht vastgezeten. Ondanks dat het als valse aangifte werd verklaard, besloot de rechter om onze omgangsregeling 90 dagen stil te leggen, zodat we beiden een beetje konden afkoelen. Dit heeft uiteindelijk meer dan 300 dagen geduurd. Het voelt alsof je in een wachtkamer zit, terwijl hun leven gewoon doorgaat.”

  

Hoe ver de strijd kan gaan

Ook de ex van Deepak houdt zijn dochtertje bij hem weg. Hij vertelt dat ze wel heel ver gaat om dit voor elkaar te krijgen.

“Toen we 2,5 jaar geleden uit elkaar gingen gaf ik aan geen weekendvader te willen zijn, maar zij wilde het gesprek niet aangaan, dus nam ik een advocaat in de arm. Sindsdien doet ze er alles aan om te zorgen dat ik mijn dochter niet te zien krijg, ze heeft zelfs een dossier opgebouwd. Als ze een blauwe plek had en ze was net bij mij geweest ging ze naar de huisarts en verklaarde dat ik mijn dochtertje pijn had gedaan. Ze maakte zelfs een video van mijn dochter die bidt en in haar gebed zegt dat ze hoopt dat ik ‘straf krijg’ omdat ik aan haar zou hebben gezeten, als ‘bewijs’ voor de rechter. Ik zou mijn kind zoiets nooit aandoen, maar toch mag ik haar niet zien zolang het onderzoek loopt, en dat duurt lang.”

Waarom is de machtsverhouding zo scheef?

Kinderpsycholoog Marga Akkerman komt dit soort situaties vaak tegen in dossiers en in haar praktijk. De documentaire laat voor haar bekende problematiek zien, die van vaders die het onderspit delven op het moment dat moeder andere plannen heeft. Vanuit haar kennis en ervaring vertelt ze dat vrouwen die ouderverstoting in de hand spelen dit vaak doen omdat ze zich verlaten en afgewezen voelen. Vooral als dit iets is wat ze in hun verleden eerder hebben meegemaakt, voelen ze zich machteloos. Ze zien dit dan als de ultieme manier om controle uit te oefenen op de situatie. Maar hoe kan het dat in de praktijd de moeder nog steeds de overhand heeft, terwijl dit wettelijk gezien allang niet meer het geval is?

“Nog steeds wordt aangenomen dat de vrouw de hoofdverzorgende is. De meeste medewerkers van instanties als Jeugdzorg zijn vrouwen, zij identificeren zich sneller met de vrouw in de situatie en die krijgt dan ook sneller het voordeel van de twijfel. Hulpverleners zijn niet opgeleid om complexe situaties te begeleiden; wanneer een moeder melding doet van geweld of misbruik, handelen zij daarnaar. Er wordt vervolgens wel naar het kind geluisterd door ‘deskundigen’, maar die stellen niet altijd de juiste controlevragen om te checken of de antwoorden niet door een ouder zijn ingefluisterd.”

De gevolgen van ouderverstoting

Enerzijds kan ouderverstoting ontstaan doordat kinderen geïndoctrineerd worden, waardoor ze niets meer te maken willen hebben met de andere ouder. Ook kan het een loyaliteitsconflict zijn. De vader of moeder is bijvoorbeeld zo verdrietig en teleurgesteld als een kind bij de andere ouder is geweest, dat hij of zij ervoor kiest om maar niet meer te gaan. Beide vormen kunnen grote gevolgen hebben voor een kind, bijvoorbeeld psychische, concentratie- en gedragsproblemen of moeite hebben met het zelf aangaan van relaties.

Alleen maar verliezers

In de documentaire is het gesprek tussen Armand en zijn moeder te zien, over het op jonge leeftijd verliezen van het contact met zijn vader. Hij heeft in zijn jeugd zijn vader gemist, maar zijn moeder nooit met zijn gevoelens willen belasten. Nu hij zich zelf in een dergelijke situatie bevindt, durft hij de bewering dat zijn vader gewelddadig was en geen contact met hem wilde, openlijk in twijfel te trekken richting zijn moeder. Het laat zien dat het opzetten van een kind tegen de andere ouder misschien even bevredigend voelt, maar dat dit als een boemerang terugkomt op het moment dat een kind oud genoeg is om de situatie beter in te schatten. Het gevolg? De relatie met de ene ouder blijkt op leugens gebaseerd te zijn en de relatie met de andere ouder ontbreekt. Kortom, ouderverstoting kent alleen maar verliezers…

Kiezen uit twee kwaden

Ten eerste willen we duidelijk maken dat de term ouderverstoting of oudervervreemding alleen gebruikt wordt als er geen sprake is van zwaarwegende redenen waarom een kind geen contact met de ouder mag hebben. Het gaat dus om het bewust dwarsbomen van de relatie met de andere ouder, uit wraakgevoelens of als pressiemiddel. Ook benadrukken we dat in de documentaire slechts één kant van het verhaal wordt belicht. Het laat echter wel zien dat er een groot verschil is tussen de rechten van vaders op papier en in de praktijk. Waar doe je goed aan? Je erbij neerleggen en het risico lopen dat dit tegen je wordt gebruikt en je nog meer van je kind vervreemdt? Of terugvechten waardoor de sfeer nog vijandiger wordt en je kind je alsnog afstoot?

Kan mediation ouderverstoting helpen voorkomen?

Mediation is een goede manier om samen goede afspraken te kunnen maken, om te voorkomen dat de emoties te hoog oplopen en het uitmondt in een vechtscheiding. Maar dan is het wel noodzakelijk dat beide partijen met elkaar om de tafel willen. Hoe verder de situatie escaleert, hoe lager de bereidwilligheid is om elkaar tegemoet te komen. Daarom is het aan te raden om zo snel mogelijk met mediation te starten nadat jullie besloten hebben om te gaan scheiden. Een mediator bespreekt als neutrale partner met jullie de omgangsregeling en stelt het ouderschapsplan op. Als er duidelijke afspraken zijn gemaakt met jullie gezamenlijke inbreng, dan is de kans kleiner dat het later alsnog misloopt. Als je hier hulp bij kunt gebruiken, neem dan gerust contact met ons op.

Het verhaal van Paul

“Yvonne is niet zo’n wereldreiziger. Ik daarentegen zou het liefst ieder jaar een reis naar een ver land maken. Zeker nu onze kinderen studeren en het huis uit zijn hebben we er de tijd voor. Zo staat Australië al heel lang op mijn bucket list, maar Yvonne houdt er niet van om zo lang in het vliegtuig te zitten. Al jarenlang komt deze issue steeds weer naar boven. Eindeloze discussies hebben we erover gehad, en als we vervolgens de zoveelste vakantie op een Franse camping doorbrengen, trek ik voor mijn gevoel steeds weer aan het kortste eind. Laatst liep het weer enorm hoog op. Toen hebben we uiteindelijk een compromis gemaakt, we zouden naar Canada gaan. Minder lang vliegen, maar toch een stuk uitdagender dan de camping in Frankrijk.

Maar, toen kwam Corona… Nu kunnen we niet reizen. Hoewel dat natuurlijk heel jammer is, vind ik het veel erger dat we allebei opgelucht lijken dat het niet doorgaat. Yvonne speurt het internet alweer af naar vakantieparken in de buurt. En ik… Ik ben eigenlijk opgelucht dat we niet samen op reis gaan. Ik wil nog steeds graag verre reizen maken, maar eigenlijk niet meer met haar…”

* Paul en Yvonne zijn fictieve namen en dit verhaal is niet gebaseerd op een specifieke client van PB Mediation.

 

Meer scheidingen na de vakantieperiode

Misschien heb je al wel eens gehoord dat er na de vakantieperiode meer scheidingen worden aangevraagd dan de rest van het jaar. Hoe komt dat toch? Juist in de vakantie is er toch alle gelegenheid om tot rust te komen, samen leuke dingen te doen en weer écht aandacht voor elkaar te hebben? Klopt, er is meer tijd en aandacht voor positieve gevoelens en eigenschappen, maar ook voor negatieve. Deze worden tijdens een vakantie dus extra belicht en versterkt.

 

Gaat het écht alleen om de vakantie?

Het verhaal van Paul* hierboven zoomt in op de problemen die hij met Yvonne* heeft om een vakantie te boeken die ze allebei leuk vinden. Paul geeft aan het gevoel te hebben dat hij wéér degene is die inschikt. Misschien zijn het écht puur de vakanties die Paul dwarszitten. In dat geval zou een compromis kunnen zijn dat ze af en toe ook los van elkaar een reisje maken, als dat praktisch en financieel gezien mogelijk is natuurlijk. Of om de beurt de vakantiebestemming uitzoeken.

 

Wat als er meer achter zit...?

Misschien gaat dit niet alleen over de vakantie, maar ook over andere beslissingen in het leven van Paul en Yvonne. Het is natuurlijk helemaal prima om samen compromissen te sluiten, maar als een groot deel van jullie leven als een compromis voelt, dan zit er meer dwars. En tja, daar gaat een vakantie niet per se aan helpen, of het maakt problemen juist extra pijnlijk duidelijk. Alle negatieve gevoelens en irritaties die je had verdwijnen niet, je wordt er juist continu mee geconfronteerd. Zeker wanneer je hoge verwachtingen hebt ten aanzien van de vakantie, is het behoorlijk zuur als dit niet uitpakt zoals je hoopte.

 

Te hoge verwachtingen

Wanneer je de verwachting hebt dat alles wel goed komt als jullie maar op een mooi tropisch eiland zitten met een cocktail in de hand, dan kom je waarschijnlijk bedrogen uit. Het voelt als dé oplossing; gewoon even rust en vrijheid in een mooie omgeving. Maar vakantie kan ook een laatste strohalm van jullie huwelijk of relatie zijn. Het lost namelijk niets op als jullie onderliggende problemen niet aanpakken of bespreken. Willen jullie dit wel graag, dan is relatiebemiddeling een goede optie.

 

Hoe gaan jullie om met externe problemen?

De oorzaak van jullie problemen kan ook liggen in te veel druk van buitenaf die op jullie relatie ligt. Stress op het werk, zorgen om een kind, een ziek familielid of een zwaar verlies. Je kunt je voorstellen dat twee weken verplicht ontspannen niet opweegt tegen 50 weken per jaar stress en verdriet. Hoe jullie hiermee omgaan, hoe jullie hierover communiceren met elkaar en of jullie tussendoor rustmomentjes kunnen inbouwen is dan ontzettend belangrijk.

 

De vakantie was al geboekt

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jullie de scheiding om praktische redenen uitstellen tot na de zomervakantie. Omdat de reis al maanden van tevoren is geboekt of omwille van de kinderen. De laatste keer met het hele gezin op vakantie, voordat jullie het de kinderen vertellen. Het is vaak een emotionele beslissing en een vorm van afsluiting die heel begrijpelijk is, maar alleen aan te raden wanneer jullie er beiden achter staan en zonder ruzie de vakantie door kunnen komen. Weet je niet hoe jullie de scheiding aan moeten pakken, met het oog op de beste situatie voor jullie kinderen? PB Mediation kan jullie helpen door middel van echtscheidingsbemiddeling en zet indien nodig ook kindercoaching in.

 

Meer weten over echtscheidingsbemiddeling of PB Mediation als neutrale bemiddelaar? Neem gerust contact op en stel al jullie vragen.

 

* Paul en Yvonne zijn fictieve namen en dit verhaal is niet gebaseerd op een specifieke client van PB Mediation.

Hoe vier je dit jaar vaderdag wanneer je gescheiden bent en de kinderen op die dag eigenlijk bij de moeder zijn? De een zegt, “simpel, dan gooien we het schema om”, maar in de praktijk ligt het niet altijd zo simpel en komt er meer bij kijken.


Co-ouderschap of een omgangsregeling

Over het algemeen zijn vaders vergeleken met vroeger veel nauwer betrokken bij het opgroeien en de opvoeding van hun kinderen. Om die reden wordt co-ouderschap na scheiding steeds populairder. Maar is 50/50 opvoeding praktisch gezien niet mogelijk, dan kan er worden gekozen voor een omgangsregeling. Welke vorm voor jullie geschikt is bepalen jullie zelf, met ondersteuning van een mediator bijvoorbeeld. Dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. Hierin kunnen jullie meteen opnemen hoe jullie omgaan met vakanties, verjaardagen, feestdagen, moederdag en Vaderdag.

Stichting Villa Pinedo toont met de video ‘niet jouw taak’ aan dat goede afspraken maken belangrijk is en dat kinderen hier niet mee belast mogen worden.
 

Gun het je kinderen

Laten we er realistisch over zijn dat een scheiding vrijwel nooit helemaal conflictvrij verloopt. Misschien komt het omgooien van jullie schema praktisch gezien niet altijd uit. Maar het idee dat je kind op maandagochtend in de klas niet kan vertellen hoe leuk papa zijn cadeautje vond, dat is toch niet te verkroppen? Zeker de eerste Vaderdag sinds jullie scheiding zal even wennen zijn. Anders is niet erg, geef een nieuwe draai aan Vaderdag, zolang deze maar positief is.
 

Besteed er in elk geval aandacht aan

Misschien is het praktisch gezien écht niet mogelijk om het schema om te gooien. Kijk dan of je misschien een paar uurtjes vrij kan maken zodat jullie kind toch nog even bij de vader kan zijn. Is dit ook geen mogelijkheid door bijvoorbeeld de afstand, stuur dan samen een kaart of een knutselwerkje op en probeer telefonisch contact te hebben. 
 

Wanneer het écht niet gaat

Is er sprake van een groot conflict, waardoor jullie er niet uitkomen en de emoties overheersen? Dan is Vaderdag niet jullie grootste probleem en is het verstandig om samen hulp te zoeken. Jullie zijn dan wel met een reden uit elkaar, jullie zijn nog steeds samen de ouders van jullie kinderen. PB Mediation helpt jullie om samen tot compromissen te komen in het belang van jullie kinderen.
 

Stiefvaders

Ga erg voorzichtig om met cadeaus voor de stiefvader op Vaderdag. Dwing absoluut niets af, want dat kan zorgen voor een groot integriteitsdilemma in de belevingswereld van je kind. Zeg er daarom niets over tenzij je kind er zelf over begint. Als vader kan dit echter best wel steken, maar ga goed ten rade of je dit laat blijken. Ook dan kan je kind in een emotionele tweestrijd belanden. Zie het als iets positiefs dat je zoon of dochter zich ook geliefd voelt in het andere gezin en zo attent is.


Wil je meer weten over hoe om te gaan met jullie kinderen bij een scheiding? Of wil je hulp bij het (her)schrijven van het ouderschapsplan? Neem dan contact op met PB Mediation. T: 06 27236250 / info@pbmediation.nl.
 

Het advies van het RIVM is duidelijk: we moeten zoveel mogelijk thuisblijven en -werken. Werken jij en je partner samen thuis en denk je nu al: “hoe gaan we dit in hemelsnaam (minstens!) drie weken volhouden?“. Allereerst, als je je dat afvraagt, dan is dat misschien al een signaal op zich, maar in deze vreemde situatie kan zelfs het meest harmonieuze stel uiteindelijk tegen een muur aanlopen. Het is de ultieme relatietest.

 

Je kunt niet om elkaar heen

Je bent continu in elkaars aanwezigheid, je hoort en ziet alles wat de ander doet. Spanningen en irritaties lopen op en er zijn weinig mogelijkheden om écht even te ‘ontsnappen’. Veel sociale contacten vallen nu weg, je sportclub is gesloten en diverse andere activiteiten vallen ook in het water. Als jullie relatie goed zit, dan is wat irritatie niet erg en bovendien heel logisch. Toch is het fijn als jullie deze situatie zoveel mogelijk in harmonie kunnen doorstaan. Hierbij dus wat tips.

 

Maak goede afspraken

De geschreven én ongeschreven regels die op de werkvloer gelden, die zijn thuis meestal niet vanzelfsprekend. Om elkaar te helpen focussen en zo irritaties te voorkomen is het belangrijk om samen goede afspraken te maken.

 • Kunnen jullie in aparte ruimtes werken en zo niet, hoe zorg je dan dat je beiden een fijne werkplek met de juiste middelen en voldoende rust en privacy hebt?
 • Als je partner vaak moet bellen of online vergaderingen heeft, zorg dat je je met een hoofdtelefoon, oortjes en rustgevende playlist toch goed kunt afsluiten.
 • Spreek af wanneer het stil moet zijn en wanneer jullie elkaar wel of niet mogen storen.

 

Creëer een dagritme dat voor jullie beiden werkt

Het is verleidelijk om lekker uit te slapen als je toch niet van huis hoeft. Een half uurtje langer blijven liggen is natuurlijk niet erg, maar probeer samen wel een dagritme en structuur aan te houden waar jullie je beiden in kunnen vinden, anders kan het tot irritaties leiden.

 • Zet je ochtendwekker, maar laat ook op andere gezette tijden een alarm afgaan waarna jullie even samen koffiedrinken, een wandelingetje maken of lunchen. Dat is gezelliger en het houdt je productief. Lunch niet even snel achter je bureau.
 • Houd iedere dag een korte ‘ochtendbespreking’ waarin je elkaar vertelt wat je gaat doen en of de ander hiervoor rekening met je moet houden.
 • Bekijk of de huishoudelijke taken anders verdeeld moeten worden. Degene die normaliter het meest werkt, heeft nu misschien wel meer tijd omdat niet alle werkzaamheden vanuit huis mogelijk zijn.

 

Als je kinderen hebt

Wanneer jullie kinderen hebben ligt het sinds 16 maart allemaal nog wat moeilijker. De school en kinderopvang zijn dicht en spelen bij vriendjes en uitrazen bij de voetbaltraining zit er voorlopig ook niet in. Wat kunnen jullie doen?

 • Goed plannen en de taken (her)verdelen. Welke ouder helpt bij welke schoolactiviteiten op afstand en hoe past dat in jullie werkplanning?
 • Misschien kunnen jullie in blokken werken, waarbij de een vroeger begint en de ander langer doorwerkt.
 • Kinderen hebben ook veel baat bij een goed dagritme. Iedere ochtend om dezelfde tijd aan de ontbijttafel zitten, schoolwerk, sporten, spelen, klusjes doen en schermtijd verdelen over de dag zijn manieren om het ritme te bewaren.
 • Zorg voor een afgebakende plek waar de kinderen geconcentreerd aan schoolactiviteiten kunnen werken.

 

‘Mens erger je niet!’

En dan bedoelen we niet het bordspelletje, hoewel het een mooi alternatief voor Netflix is. 24 uur per dag en drie weken lang op elkaars lip zitten gaat je niet in de koude kleren zitten. Je mist je privacy en het contact met anderen. Dit kun je doen:

 • Spreek een codewoord af dat aangeeft dat je écht even afstand nodig hebt. Trek je terug in een andere ruimte of een hoekje waarin je ongestoord kunt lezen, muziek luisteren, iets creatiefs doen of je favoriete serie kijken.
 • Als je nog naar buiten mag en kunt, maak er dan gebruik van. Maak iedere dag een lange wandeling of fietstocht, ga hardlopen of in de tuin werken. Blijf je ook nog eens fit.
 • (Beeld)bel iedere dag minimaal met één collega, familielid of vriend, zo behoud je het contact met de buitenwereld.

 

Accepteer de situatie en neem even gas terug

Iedereen zit momenteel ongeveer in hetzelfde schuitje. De perfecte partner, ouder én werknemer zijn, dat moet je jezelf nooit opleggen, maar nu zeker niet. Veel werkgevers zullen begrijpen dat je niet voluit kunt presteren. Net als je partner zal begrijpen dat je na een tijdje in thuisisolatie niet helemaal jezelf bent. Praat erover met elkaar, laat de teugels wat vieren en accepteer dat het nu even niet anders is. Geniet van het rustiger aan doen, de ‘quality time’ met je partner en gezin en de kleine dingetjes waar je blij van wordt.

 

Zie het als een kans om je relatie te verdiepen

Nu je zoveel tijd met elkaar spendeert, maak dan ook eens tijd voor een goed gesprek. Tijdens een crisis gaan mensen vaak nadenken wat zij nu écht belangrijk vinden. Zitten jullie nog op één lijn? Wat gaat er in de ander om? Spreek voornemens, dromen en wensen voor de toekomst naar elkaar uit. Je maakt van een vervelende situatie het beste en het versterkt jullie relatie. Zie het dus als een kans.

 

De curve uitvlakken (‘flatten the curve’)

Op social media zie je de oproep van verschillende mensen: ‘let’s flatten the curve’. Door zoveel mogelijk binnen te blijven zorgen we ervoor dat de piek van corona-besmettingen wordt uitgevlakt. Konden we over het aantal scheidingen maar hetzelfde zeggen. Na vakantieperiodes is er altijd een piek in het aantal scheidingen te zien. Als je het beeld van zon, zee en strand verruilt voor de vier muren van jullie woning, dan kun je je wel voorstellen dat deze piek na de corona-pandemie misschien nog wat hoger ligt.

 

Van quarantaine naar scheiding?

Natuurlijk is het niet zo dat een vakantie of een virus oorzaken van een scheiding zijn. Wanneer er al twijfels, spanningen en onvrede in jullie relatie zijn, dan kun je dat normaal gesproken misschien verdrukken of vermijden, maar nu je op elkaar aangewezen bent kun je geen kant op. Het is dan de druppel die de emmer doet overlopen. Beangstigt het idee van thuisisolatie met je partner je nu al, dan is er misschien meer aan de hand.

 

Wat kunnen jullie doen?

Probeer je gevoelens natuurlijk eerst met elkaar te bespreken, al is dat meestal niet makkelijk. Je weet dat het zo niet door kan gaan, maar je wilt in deze vreemde tijd geen knoop doorhakken. Heel begrijpelijk. Bij PB Mediation helpen we je, door middel van relatiemediation.

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Onze mediators staan jullie graag te woord. Op dit moment kan dat niet op kantoor plaatsvinden, maar willen jullie niet wachten, dan is telefonisch of via Skype is natuurlijk geen enkel probleem.

 

Lees meer over mediation op afstand (online).

In sommige gevallen is het niet mogelijk of wenselijk om fysiek met elkaar rond de tafel te gaan wanneer jullie gaan scheiden. In verschillende situaties is online echtscheidingsmediation op afstand een goed alternatief voor fysieke bemiddeling:

 • Wanneer één van jullie (vaak) in het buitenland verblijft en de mediationgesprekken dus lastig te plannen zijn.
 • Wanneer direct persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden moet worden, zoals momenteel met het corona (COVID-19) virus.

 

Direct een afspraak plannen voor online mediation?

 

Waar moet je rekening mee houden als je kiest voor online scheiden?

Bij de gebruikelijke vorm van mediation zit de mediator met jou en je partner om de tafel. Zeker wanneer jullie er samen totaal niet uit lijken te komen, is dit directe contact belangrijk. Wanneer jullie al redelijk op één lijn zitten en alleen wat ondersteuning kunnen gebruiken bij de afhandeling van de scheiding (bijvoorbeeld op juridisch en financieel vlak) dan is mediation op afstand zeker aan te raden. We hebben voornamelijk contact via e-mail, telefoon en/of Skype.

 

Online mediation is goedkoper en sneller

Scheidingsmediation op afstand heeft verschillende voordelen:

 • Online scheiden is goedkoper (vraag ons naar de kosten).
 • Een scheiding op afstand gaat in veel gevallen sneller.
 • We hebben alleen online contact, waardoor jullie niet hoeven te reizen naar het mediationkantoor.
 • Je kunt reageren op het moment dat het jou het beste uitkomt.
 • Alle documenten en stukken worden online opgesteld, je ontvangt alles wat jullie nodig hebben netjes in je mailbox.
 • Doordat PB Mediation waarde hecht aan goede online communicatie en bereikbaarheid, is er geen kwaliteitsverschil tussen fysieke en online echtscheidingsmediation.

 

Online scheiden heeft ook nadelen

Zoals gezegd, is het belangrijk dat jullie op dezelfde golflengte zitten wanneer jullie kiezen voor online mediation. Dit heeft met name met de communicatiemogelijkheden te maken.

 • De non-verbale communicatie is beperkt, dit maakt het soms lastiger om elkaar te begrijpen. Ook is het voor de mediator dan lastiger in te schatten of er onderliggende emoties zijn waar verder op ingegaan moet worden.
 • Communicatie kan via de telefoon, e-mail en zelfs via Skype anders geïnterpreteerd worden, wat de kans op miscommunicatie vergroot. 
 • Zeker wanneer je ook je verhaal graag kwijt wilt, is persoonlijk contact prettig. Online mediation kan standaard mediation dan ook nooit volledig vervangen. 

 

Kiezen jullie toch liever voor mediation aan tafel bij een professionele echtscheidingsbemiddelaar?

 

Online mediation op afstand; de procedure

 1. Aanmelding en individuele kennismakingsgesprekken per telefoon of Skype.
 2. Bij bevestiging van jullie echtscheidingsmediation opdracht worden toegangsgegevens toegestuurd tot jullie digitale dossier.
 3. Jullie vullen het digitale dossier in met de gevraagde gegevens.
 4. Julie ontvangen in dit dossier een digitale mediationovereenkomst met het verzoek deze voor akkoord te ondertekenen.
 5. Mediationgesprekken vinden individueel en/of gezamenlijk plaats per telefoon of Skype.
 6. Aan de hand van deze gesprekken worden jullie onderlinge afspraken vastgelegd in een convenant en eventueel een ouderschapsplan.
 7. Wanneer jullie definitief akkoord zijn met het convenant en het ouderschapsplan dan printen jullie deze stukken en ondertekenen ze.
 8. Jullie gemeenschappelijk verzoek tot ontbinding van jullie huwelijk wordt door PB Mediation ingediend bij de rechtbank.

 

Wil je meer weten over online mediation bij scheiding? Ben je op zoek naar een online mediator? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27 236 250 of mail naar info@pbmediation.nl

Bij PB Mediation houden wij ons aan de voorschriften van het RIVM en volgen wij de adviezen op.

Onze dienstverlening gaat gewoon door. Neem 24 uur voor uw afspraak contact met ons op om details af te stemmen conform de dan geldende richtlijnen. De mediation kan eventueel ook plaatsvinden via beeldbellen.

We zijn bereikbaar per e-mail en/of telefoon.

Telefoonnummer: 06 27 23 62 50
E-mail: info@pbmediation.nl

#corona #pbmediation #echtscheidingsbemiddeling #mediation

Benieuwd of wij jullie kunnen helpen?


Aangesloten bij: