Mediation en ouderschapsplan

Bekijk jullie scheiding eens door de ogen van de kinderen…
Hun veilige vertrouwde omgeving wordt overhoop gehaald, ook al is dit niet de bedoeling.
Gevoelens van machteloosheid, verwarring en onzekerheid zijn vaak onvermijdelijk. PB Mediation helpt jullie als echtscheidingsbemiddelaar bij het schrijven van het ouderschapsplan.

Stabiliteit in de gezinssituatie

Wanneer jullie kinderen hebben heeft PB Mediation bij een scheiding als hoofddoel zo snel mogelijk weer stabiliteit te brengen in de gezinssituatie(s). Jullie zijn dan wel ex-partners, maar blijven altijd collega ouders.
PB Mediation helpt bij het opstellen van het ouderschapsplan. (wettelijk verplicht bij minderjarigen)​​

​Wat staat er in het ouderschapsplan? Hierin wordt onder andere opgenomen hoe de zorgtaken over de kinderen verdeeld worden.​

  • Afspraken over hoe en waarover gecommuniceerd dient te worden.
  • Kostenverdeling en eventuele alimentatie. (alimentatieberekeningen gemaakt door PB Mediation)
  • Omgangsregeling of co-ouderschapsregeling


​​PB Mediation denkt als scheidingsbemiddelaar ook met jullie mee over zaken die misschien niet in het plan opgenomen hoeven te worden, maar wel erg nuttig zijn om vast te leggen. Zo worden de kinderen zoveel mogelijk betrokken bij het proces. Door ze zeggenschap te geven over bepaalde onderwerpen voelen kinderen zich wat minder machteloos en dit kan wat helpen bij de acceptatie van de scheiding. PB Mediation probeert te achterhalen wat er in de kinderen omgaat en wat kan helpen de stabiliteit te herstellen.

​​PB Mediation en de kindercoach

Sommige kinderen of specifieke situaties behoeven toch wat extra aandacht. Een scheidingsbemiddelaar alleen is dan soms niet voldoende.
PB Mediation werkt daarom samen met gespecialiseerde kindercoaches die hiervoor ingezet kunnen worden.
http:// www.colorkidsenzo.nl  en http://www.goedzokindercoaching.nl

 

Meer weten over het ouderschapsplan en mediation bij scheiding? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl