Scheiden legt niet alleen een emotionele, maar ook een financiële druk op echtparen en hun gezin. Wanneer jullie financiële situatie niet sterk of erg onzeker is kan dat een reden zijn om een scheiding uit te stellen. Zolang jullie goed met elkaar blijven omgaan houd je dit misschien een tijdje vol, maar wanneer de situatie onhoudbaar is wil je een scheiding zo snel mogelijk achter de rug hebben. In dat geval kan gesubsidieerde mediation jullie wellicht helpen.

De Raad voor Rechtsbijstand, voor wie is het?

De Raad voor Rechtsbijstand is er voor mensen die in een juridisch geschil belanden en zelf niet de financiële middelen hebben om hier tegenin te gaan. Afhankelijk van je inkomen en de aard van het conflict of geschil, kun je in aanmerking komen voor een ‘toevoeging’ ofwel subsidie door de RvR. Deze betaalt dan een deel van de juridische kosten. Het andere deel betaal je zelf en dit is onder andere afhankelijk van het totale inkomen binnen het gezin. In het geval van een echtscheiding wordt dit echter beoordeeld op het inkomen per persoon.

Echtscheidingsmediation en de Raad van Rechtsbijstand

De Raad van Rechtsbijstand is ook van toepassing op echtscheidingen. Voor het ontbinden van jullie huwelijk is immers ook een uitspraak van de rechter nodig. De aanvraag van de scheiding wordt door een advocaat gedaan en de kosten hiervoor kunnen deels worden vergoed door middel van een toevoeging. Maar een advocaat regelt alleen de juridische afwikkeling. Kiezen jullie voor een mediator dan wordt het gehele scheidingstraject meegenomen. In tegenstelling tot de werkwijze van advocaten is een mediator onpartijdig. Een mediator beantwoordt niet alleen je vraag: “waar heb ik recht op?” Maar met name: “hoe zorgen we dat alle betrokkenen samen weer positief naar de toekomst kunnen kijken?”

Komen jullie in aanmerking voor een subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een toevoeging door de Raad van Rechtsbijstand is het van belang dat je een inkomensverklaring kunt overleggen. Deze inkomensverklaring kun je zelf aanvragen, maar PB Mediation kan dit ook voor jullie doen. Je neemt in dat geval mee naar het gesprek:

●       een kopie van beide identificatiebewijzen;

●       jullie burgerservicenummers;

●       eventuele schriftelijke stukken en informatie die van belang kunnen zijn bij de aanvraag.

Waarom kiezen voor mediation?

Het grootste voordeel van mediation is dat jullie scheiding niet alleen juridisch wordt afgehandeld, maar dat ook de financiële, emotionele en praktische aspecten aan bod komen. Hierbij kun je denken aan:

●       het berekenen van alimentatiebedragen;

●       advies bij de keuze voor co-ouderschap of een omgangsregeling;

●       het opstellen van het ouderschapsplan;

●       het in kaart brengen van jullie huidige en toekomstige financiële positie;

●       de woning- en boedelverdeling;

●       advies en bemiddeling bij conflicten.

 

 

Wil je meer weten? Neem contact op met PB Mediation.
 

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: