herziening kinderalimentatie?

Wet hervorming kindregelingen

Herziening kinderalimentatie?


Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Vanaf die datum zijn er vier regelingen die ouders financieel ondersteunen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.
De 'alleenstaande oudertoeslag in de bijstand' en de 'alleenstaande ouderkorting' vervallen per 1 januari 2015. Ook de aftrekpost 'levensonderhoud kinderen' wordt afgeschaft. Dit betekent dat ouders die kinderalimentatie betalen deze kosten met ingang van 1 januari niet meer kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting .Omdat bij de vaststelling van de kinderalimentatie vaak rekening is gehouden met de belastingaftrek, zal de alimentatie zonder belastingaftrek te hoog kunnen zijn. Dit kan een reden zijn om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te (laten) beoordelen. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt per 1 januari 2015 verhoogd en daarnaast wordt een geheel nieuwe bepaling ingevoerd: de alleenstaande ouderkop. Dit houdt in dat een alleenstaande ouder (zonder toeslagpartner) via de Belastingdienst voortaan extra kindgebonden budget ontvangt. Deze verhoging bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar. Hierdoor is er in bepaalde situaties recht op zoveel kindgebonden budget dat er geen kinderalimentatie meer hoeft te worden betaald door de alimentatieplichtige.
Wilt u weten welke gevolgen deze nieuwe regelgeving voor u heeft? Neem contact op met PBMediation het Scheidingshuys en laat u goed informeren!  06 27236250 of info@pbmediation.nl
 

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: