De forfaitaire aftrek van kinderalimentatie houdt met ingang van volgend jaar op te bestaan.

Belangrijke wijzigingen ‪kinderalimentatie voor 2015:

- aftrek voor levensonderhoud kinderen wordt afgeschaft
- (aanvullende)  alleenstaande ouderkorting komt te vervallen
- ‪ouderschapsverlofkorting‬
Wel blijven bestaan:
- ‪‎kinderbijslag‬
- ‪‎kindgebonden‬ budget
- ‪‎combinatiekorting‬
- ‪kinderopvangtoeslag‬
De draagkracht van beide ouders gaat door deze wijzigingen voor beide ouders veranderen. Het is nog onduidelijk of door deze wijzigingen ouders een beroep kunnen doen op de rechtbank om de alimentatie te wijzigen.


Als je kind niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, dan mag je op dit moment vaste bedragen voor uitgaven voor levensonderhoud van dit kind in je aangifte aftrekken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.
Zo mag je kind niet ouder zijn dan 21 jaar en moet het in belangrijke mate door jou middels de kinderalimentatie worden onderhouden. Daarnaast mag je kind geen recht hebben op studiefinanciering en mag je geen recht hebben op kinderbijslag.
Afschaffing
Per 1 januari 2015 gaat dit echter veranderen. Vanaf dat moment wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het bedrag van de alimentatie te verlagen, waardoor de alimentatiegerechtigde wel een lager bedrag krijgt.
Meer maatregelen
Daarnaast worden er andere ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Op dit moment zijn er elf verschillende kindregelingen. Er blijven er vanaf 1 januari 2015 maar vier bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Zo worden onder meer de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting afgeschaft.
Gevolgen draagkracht
Met het vervallen van de meeste kindregelingen en de aftrek van de kinderalimentatie wijzigt de draagkracht voor beide ouders. De alimentatiegerechtigde ontvangt een fiscaal lagere tegemoetkoming voor de specifieke eenouder-situatie, terwijl de alimentatieplichtige de aftrek van de kinderalimentatie verloren ziet gaan.

Onduidelijkheid
Het is mogelijk om de rechtbank te verzoeken het alimentatiebedrag aan te passen, in geval van gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld een lager inkomen als gevolg van ontslag). Het is echter nog onduidelijk of dat de fiscale wijzigingen per 1 januari onder deze noemer vallen. Zo veranderde per 1 april 2013 de berekeningsmethodiek van de kinderalimentatie, wat volgens de rechtspraak echter geen grond was voor het aanpassen van de kinderalimentatie.
 

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: