Team conflict mediation

​​Uw werknemers brengen soms 5 dagen per week, 8 uur per dag met elkaar door. Niet vreemd dat er af en toe spanningen, irritaties en zelfs ruzies ontstaan. Maar wanneer dit echter meer regel dan uitzondering wordt, kan het de werksfeer en productiviteit flink in de weg staan. Tijd voor verandering dus. PB Mediation kan u helpen door middel van team conflict mediation.

​Hoe ontstaan team conflicten?

​Hoge werkdruk, stress, een grap die verkeerd is gevallen of collega's die het oneens zijn over elkaars manier van werken.
​Hoe een team conflict ook ontstaat, het zorgt er meestal voor dat de sfeer binnen de afdeling te wensen over laat.
​Sommige collega's hebben botsende persoonlijkheden en dit uit zich regelmatig in conflicten of zelfs ruzies.
​Anderen zullen hun ongenoegen uiten door zo min mogelijk met elkaar te praten. Het is verbazend hoeveel collega's die in dezelfde ruimte zitten via e-mails communiceren. Spanningen of conflicten binnen de afdeling hebben vaak een weerslag op het hele team. Dit zorgt voor concentratieproblemen, stress. verminderde productiviteit en minder plezier in hun werk.

​Hoe kan een mediator uw team helpen?

​Omdat een mediator neutraal en onpartijdig is wekt deze gemakkelijk vertrouwen bij de teamleden. Bij de start van het mediationproces wordt met elk betrokken teamlid een individueel gesprek gevoerd. Ieders pijnpunten, wensen en belangen worden besproken. Er wordt geprobeerd meer begrip voor elkaars standpunten en emoties te ontwikkelen en teamleden worden geleerd hoe zij beter met elkaar kunnen communiceren zonder dat er een conflict ontstaat. Met de blik op de toekomst gericht worden er vervolgens afspraken gemaakt die in de vaststellingsovereenkomst worden genoteerd.

​PB Mediation informeert u niet alleen op het gebied van teambemiddeling, maar is ook gespecialiseerd in conflict coaching
Conflict coaching is toepasbaar binnen alle levels in uw organisatie.

Wilt u meer weten? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl


Aangesloten bij: