Scheiden met een eigen huis (koopwoning) in Heerle

Jullie gaan scheiden, maar hoe zit het dan met jullie koopwoning in Heerle of omgeving? Als je samen een eigen koophuis hebt is scheiden wat ingewikkelder dan wanneer je gewoon de huur opzegt en ieder je eigen weg gaat. Er zijn grofweg twee opties: jullie verkopen het huis of een van jullie blijft in het huis in Heerle wonen.

Jullie eigen huis in Heerle verkopen

Het verkopen van jullie eigen koophuis in Heerle na de scheiding kan een noodzakelijke beslissing of jullie eigen wens zijn. Misschien is het niet mogelijk omdat jullie de woning individueel niet kunnen bekostigen, maar een woning kan ook herinneringen oproepen die een nieuwe start in de weg staan. Wat de reden ook is, er moeten een aantal stappen worden gezet tot de verkoop van jullie koopwoning in Heerle. Het begint met een waardebepaling van de woning. Ervan uitgaande dat jullie beiden evenredig eigenaar zijn van de woning, zijn jullie tot het huis verkocht is ook samen verantwoordelijk voor de betaling van de vaste lasten.

De woning verkopen met over- of onderwaarde?

Zodra jullie eigen woning in Heerle wordt verkocht kan dat zowel positieve als negatieve consequenties hebben voor jullie financiële situatie. Dit zijn de mogelijkheden:

  • De woning heeft bij verkoop een overwaarde, dit houdt in dat de verkoopwaarde hoger ligt dan de som van jullie hypotheek. Jullie houden dus een bedrag over.
  • De woning heeft onderwaarde bij verkoop. Dat betekent dat het verkoopbedrag lager ligt dan de hypotheekwaarde. Jullie houden dus een restschuld over.
  • Geen over- of onderwaarde is in principe ook mogelijk, jullie houden dan geen extra bedrag over aan de verkoop van het huis en hebben ook geen restschuld.

In je eigen huis blijven wonen na de scheiding

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een van jullie in het eigen huis in Heerle blijft wonen, mits dit financieel haalbaar is. Wanneer jullie beiden eigenaar van de woning zijn, dient een van de partners de ander namelijk uit te kopen en een nieuwe hypotheek aan te vragen. Allereerst moet de waarde van het huis ook hier vastgesteld worden aan de hand van een waardebepaling of taxatie. Vervolgens betaalt de partner die in de koopwoning blijft wonen, de andere partner zijn of haar deel van dit bedrag.

“Let op! Als jullie beiden eigenaar van de woning zijn, wordt het resultaat van zowel overwaarde als onderwaarde evenredig over jullie verdeeld. Zowel de opbrengst als een eventuele restschuld.”

Gaan jullie scheiden, hebben jullie een eigen koopwoning in Heerle en willen jullie meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met PB Mediation. We werken bovendien samen met een financieel adviseur, die voor jullie een uitgebreide berekening kan maken.

Benieuwd of wij jullie kunnen helpen?


Aangesloten bij: