Het samengesteld (stief)gezin

“Je bent mijn moeder niet!” Een uitroep als deze zal je misschien herkennen als jullie een samengesteld gezin, ofwel stiefgezin hebben. Of misschien voel je alleen een bepaalde spanning binnen het gezin die maar niet doorbroken wordt.

Vormen van samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen zijn er in allerlei vormen. Misschien hebben jullie een huis vol kinderen omdat ze allemaal bij jullie wonen, ben je bij je partner ingetrokken die al kinderen heeft, of net andersom. Het kan ook zijn dat jullie de kinderen om de week of alleen in weekenden zien.
 

Problematiek binnen stiefgezinnen

Een samengesteld gezin in welke vorm dan ook is vaak een uitdaging. Er zijn andere verhoudingen en spanningen aanwezig dan in een ‘standaard’ gezin. Deze kunnen tot conflicten leiden.
Misschien zijn jullie kinderen erg verschillend opgevoed of liggen hun leeftijden ver uit elkaar. Ook kan het zijn dat je kind je nieuwe partner niet accepteert, ondanks goed bedoelde pogingen.
 

Hoe kan mediation stiefgezinnen helpen?

Vaak speelt er onbegrip, boosheid, jaloezie en wijken de verwachtingen tussen (stief)ouders en kinderen af van de werkelijkheid. Kortom, het wordt tijd om weer harmonie in jullie gezin te brengen, waardoor iedereen zich thuis gaat voelen in het gezin.
PB Mediation helpt jullie elkaars situatie en gevoelens te begrijpen, maar probeert ook om juist deze emoties los te koppelen om de negatieve spiraal te kunnen doorbreken en conflicten op te lossen.
 

​Ex-partners

Bij samengestelde gezinnen zijn meestal indirect ook ex-partners betrokken. Het kan voorkomen dat jullie het niet eens zijn over hoe ieder zijn/haar gezin runt. Soms is de ex-partner het niet eens met de nieuwe relatie en het samengestelde gezin. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan en de kinderen alsnog in een tweestrijd belanden. Onze mediators ondersteunen stiefgezinnen ook bij het omgaan met verschillende situaties en conflicten.
 

Meer weten? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl

 

 ​Onderwerpen gerelateerd aan 'samengesteld gezin' die je misschien interessant vindt: