Partnerpensioen

Pensioen komt misschien niet als eerste in je op wanneer jullie gaan scheiden. Toch is het belangrijk uit te zoeken wat het pensioen inhoudt na jullie scheiding, dit kan namelijk in de toekomst invloed hebben op jullie financiële situatie. 
PB Mediation is een echtscheidingsbemiddelaar in Roosendaal en kan jullie onder andere verder helpen op het gebied van pensioen bij echtscheiding.


Op welk pensioendeel hebben ex-partners recht?

Ex-partners kunnen aanspraak maken op elkaars pensioen. Dan gaat het meestal om een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen. Voor de pensioenverdeling is het van belang dat er bij het betreffende pensioenfonds een ‘scheidingsmelding’ wordt gedaan. Het basispensioen (AOW) hoeft overigens niet gedeeld te worden met de ex-partner.  http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp

Wanneer jullie onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn kunnen er andere afspraken zijn gemaakt over het pensioen.
 

PB Mediation geeft advies over pensioen bij scheiding

​Mediation bij scheiding is aan te raden wanneer het op  ingewikkelde financiele zaken aankomt. Echtscheiding en pensioen kunnen lastige onderwerpen zijn. PB Mediation neemt de pensioenverdeling dan ook op zich tijdens het bemiddelingsproces, want ook hier is het belangrijk dat jullie beiden weten hoe je er nu en in de (verre) toekomst voor staat.
 


Wil je meer weten over mediation bij scheiding? Ben je direct op zoek naar een echtscheidingsbemiddelaar? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl


Onderwerpen gerelateerd aan 'partnerpensioen':