Jullie scheiding erkend door de Marokkaanse rechtbank

Sinds 2004 kan een scheiding in Marokko worden erkend onder bepaalde voorwaarden. Want wanneer je voor de Nederlandse wet gescheiden bent geldt de scheiding in Marokko voor de wet niet automatisch. Zo moet er:

  • een gegronde reden zijn voor de echtscheiding;
  • een aantoonbare verzoeningspoging zijn gedaan (relatiemediation); 
  • voldaan worden aan alle documentatie waarmee ook in Nederland de scheiding tot stand komt en deze moet in de Marokkaanse taal worden ingediend.

PB Mediation neemt alle aspecten die bij een scheiding komen kijken uit handen, zonder dat jullie ieder een advocaat hoeven in te schakelen.
 

De Marokkaanse echtscheiding en rechtsgeldige gronden

De Mudawana, het Marokkaanse familierecht, bekrachtigt de Nederlandse scheiding alleen als er een rechtsgeldige reden aan ten grondslag ligt. Duurzame ontwrichting is één van de gronden die geaccepteerd wordt voor een rechtsgeldige scheiding in Marokko. Duurzame ontwrichting houdt in dat het verder samenleven van twee partners ondraaglijk is geworden. Zowel de man als de vrouw kan een echtscheiding initiëren op deze gronden.
 

Hoe PB Mediation jullie scheiding in Nederland én Marokko begeleidt

Mediation werkt alleen wanneer beide partners het doel hebben er samen goed uit te komen. Volgens dit principe gaan we zowel bij Nederlandse als Marokkaanse echtscheidingen te werk. Op basis van de gemaakte afspraken wordt het echtscheidingsconvenant opgesteld. Het convenant en overige stukken worden ingediend bij de Nederlandse rechtbank om de scheiding aan te vragen. Vervolgens worden de stukken vertaald naar het Marokkaans. De samenwerking geschiedt met Agrandi Translations & Consultancy en een beëdigd vertaler (Berbers en Arabisch). De vertaalde akten dienen afgetekend te worden door onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie. Deze gelegaliseerde, vertaalde documenten worden naar de familierechtbank in Marokko gestuurd.
 

Kun je financiële ondersteuning voor een scheiding krijgen?

PB Mediation is aangesloten bij de Raad van Rechtsbijstand. Dat wil zeggen dat we een toevoeging kunnen aanvragen. Afhankelijk van jullie inkomen, kunnen jullie namelijk een financiële tegemoetkoming krijgen.
 

Een scheiding is al moeilijk en ingewikkeld genoeg, zeker wanneer deze erkend moet worden door twee rechtbanken. Willen jullie je Nederlandse én Marokkaanse scheiding goed, snel en juridisch correct geregeld hebben? PB Mediation ondersteunt jullie hierbij.

Mail naar info@pbmediation.nl of bel naar 06 272 36250.


Aangesloten bij: