Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen.
De huidige duur van de partneralimentatie is nu maximaal 12 jaar of als je korter van 5 jaar getrouwd  bent zonder kinderen, de duur van het huwelijk. Hier zal verandering in komen. Al enige tijd is de regering bezig om deze wetwijziging te veranderen en de partneralimentatie te verkorten. De drie partijen wilden de alimentatieduur al eerder verkorten. Een voorstel dat zij drie jaar geleden indienden, werd evenwel gekraakt door de Raad van State. Die vond dat het plan er onvoldoende rekening mee hield dat sommige vrouwen op het moment van echtscheiding een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

VVD, D66 en PvdA willen de partneralimentatie na een echtscheiding nu toch gaan verkorten tot maximaal vijf jaar. Volgens de partijen moeten gescheiden mensen zich tegenwoordig zelf kunnen redden. “Ik vind het niet meer uit te leggen aan mensen waarom ze nog twaalf jaar alimentatie moeten blijven betalen aan hun ex-partner. Dat is niet meer van deze tijd. Vijf jaar is lang genoeg om weer op eigen benen te kunnen staan”, aldus VVD-Kamerlid Foort van Oosten.

Uitzonderingen
Op de nieuwe wet zal daarom twee uitzonderingen worden gemaakt. Het gaat dan om een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft standgehouden en waarbij de partner tegen de AOW-leeftijd aanloopt. Hij of zij heeft dan nog recht op maximaal tien in plaats van vijf jaar alimentatie. Mensen die zorg dragen voor kleine kinderen hebben nog recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar wordt.. 
Of het wetsvoorstel nu doorgaat  is nog niet zeker. CDA en de ChristenUnie zijn nog niet zeker over hun steun aan het wetsvoorstel.
 

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: