Schaamte en falen na echtscheiding?

Laatst las ik op Nu.nl een artikel (n.a.v. een onderzoek) dat van de echtparen die scheiden de helft zich schaamt en het gevoel heeft te hebben gefaald. Iemand gaf zelfs aan hiervan pas na vier jaar hersteld te zijn.
Ook zegt drie kwart van de ondervraagden er alles aan gedaan te hebben om de echtscheiding te voorkomen. De meeste mensen houden ook vast aan een ongelukkig huwelijk omdat ze zich zorgen maken over de gevolgen van een scheiding voor hun kinderen en hun financiën.
Wat ik lees is dat de angst regeert, daardoor durven ze geen actie te ondernemen en dus niet te scheiden. Maar op deze manier richt je eerder meer dan minder schade aan. Aan jezelf en niet in de laatste plaats aan de kinderen. Niet scheiden betekent wel dat je de een situatie in stand houdt waar je alleen maar ongelukkiger van wordt. De relatie met je partner zal alles behalve harmonieus zijn. hetgeen leidt tot ruzies.
Kijk ik naar reacties van kinderen op Villa Pinedo is één van de meest gebruikte zinnen : “Ruziën waar je kind bij is, is het allerergst wat je kan doen”.
Dus nogmaals: Waarmee berokken je meer schade? Nee, het is geen prettige situatie waarin je je bevindt. Maar een echtscheiding hoeft geen ellendeverhaal te worden.
Ben je het samen eens dat scheiden in jullie geval beter is? Zoek een goede echtscheidingsmediator. Deze kan je begeleiden in zowel het emotionele stuk, de formele- en in de complete financiële afhandeling. Heeft u nog kinderen, zoek dan iemand die een samenwerking heeft met een kindercoach. Deze kan uw kinderen begeleiden tijdens en na de echtscheiding. Ook kan zij uw vragen beantwoorden hoe om te gaan met het gedrag van uw kind tijdens deze periode.
Wij beantwoorden in ieder geval graag uw vragen
Paulien Boehlé – PB Mediation
Rina Hoetelmans – Goed Zo! Kindercoaching
Het Scheidingshuys

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: