Mediation erg waardevol binnen de gezondheidszorg

In de zorg liggen werkstress en conflicten op de loer

 

De gezondheidszorg is een prachtige sector, waar mensen dagelijks met hart en ziel voor hun patiënten zorgen. Maar juist deze betrokkenheid kan een valkuil zijn voor zorgpersoneel, stress gerelateerde klachten en conflicten zijn aan de orde van de dag. In welke situaties liggen deze op de loer en hoe kun je er als werkgever of leidinggevende in de zorg mee omgaan?

 

Onzekerheid tijdens een fusie of reorganisatie

 

Wie in de gezondheidszorg werkt zal vast en zeker beamen dat het een dynamische werkomgeving is. Maar de dynamiek die ontstaat door mogelijk ontslag is negatief en stressvol. Een reorganisatie of fusie (of zelfs faillissement zoals we zagen bij ziekenhuis Slotervaart) is vaak een slepend proces waarbij personeel maanden of zelfs jaren in onzekerheid wordt gelaten. De werksfeer wordt er niet beter op, karakters botsen, personeel raakt overwerkt en de kwaliteit van de zorg kan zelfs in het gedrang komen.

Toenemende regelgeving en administratieve taken

 

In de afgelopen jaren zijn er veel randtaken bijgekomen voor zorgmedewerkers. Er wordt veel meer van ze verwacht op administratief gebied en zij dienen continu op de hoogte te zijn van regelgeving. Neem bijvoorbeeld de AVG wet die vorig jaar mei van kracht is geworden. De privacywetgeving beschermt patiënten, wat absoluut een goede zaak is, maar meer procedures zorgen in veel gevallen voor een hogere werkdruk.

Werkdruk en persoonlijke betrokkenheid

 

Zorgprofessionals kiezen voor een baan in de zorg omdat ze gelukkig worden van het contact met patiënten. Wanneer het door tijdgebrek niet mogelijk is om hulpbehoevende patiënten de zorg te verlenen die nodig is, bezwijken sommigen onder de werkdruk. Een medewerker komt thuis te zitten en er wordt een re-integratietraject gestart, maar wanneer het probleem op de werkvloer niet wordt opgelost zal er geen permanente verbetering worden gerealiseerd.

 

Gebrek aan vertrouwen in de werkgever

 

We zien in de zorg verschillende soorten samenwerkingsverbanden, met belangenorganisaties, ketenzorgpartners en maatschappen van zzp’ers in de zorg. Naast een gezamenlijk belang hebben zij ook een individueel belang, dat soms tegen de belangen van de zorgmedewerker in gaat. Het maakt bepaalde keuzes en procedures voor hen onlogisch, onbegrijpelijk en er kan twijfel ontstaan over de wederzijdse loyaliteit en respect. 

 

Conflicten tussen collega’s in de zorg

 

Niet alleen tussen werknemer en werkgever kan een conflict ontstaan, ook tussen collega’s onderling kan het mislopen. Zorgmedewerkers doen hun werk met gevoel en juist daarom is het soms lastig om zakelijke conflicten of problemen niet persoonlijk op te vatten. Zij vinden waardering en een prettige samenwerking belangrijk in hun baan en wanneer hier aan voorbij wordt gegaan zal dit de werksfeer beïnvloeden.

Conflict coaching en mediation in de gezondheidszorg

 

In verschillende arbeidssituaties, maar vooral in de zorg, zijn conflicten vaak terug te voeren op persoonlijke gevoeligheden. Zodra een feitelijk probleem of conflict wordt waargenomen willen de betrokken partijen het snel oplossen, terwijl de eigenlijke oorzaak dieper ligt. Irritaties en spanningen sluimerden al een tijdje en op een bepaald moment barst de bom. PB Mediation zet arbeidsmediation of conflict coaching in om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. De mate waarin het conflict zich ontwikkeld heeft en de ernst van de oorzaak bepalen welke vorm van bemiddeling er wordt ingezet. Wat is dan precies het verschil?

1.       Bij arbeidsmediation treedt de mediator op als begeleider van het proces, zonder op de inhoud of schuldvraag in te gaan. Het is de bedoeling dat de betrokken personen samen tot een oplossing komen.

2.       Bij conflict coaching is de situatie zodanig geëscaleerd en de arbeidsrelatie zo verstoord dat de oplossing niet meer door de partijen zelf gevonden wordt. De mediator neemt in dat geval een stuk van de regie in handen en presenteert voorstellen waar de partijen op in kunnen gaan.

 

Wat kunnen werkgevers of leidinggevenden in de zorg doen?

 

Uitval van personeel in de gezondheidszorg. In een situatie die al behoorlijk hectisch is, is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Werkstress en spanningen signaleren en in gesprek blijven met medewerkers, dat zijn de eerste stappen om escalatie van problemen te voorkomen. Wil je meer weten over arbeidsmediation of conflict coaching? Of wil je een vrijblijvend een vraagstuk voorleggen aan PB Mediation? Neem contact met ons op.

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: