Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtscheiding zonder (minderjarige) kinderen binnenkort niet meer via de rechter!
Vandaag is er ingestemd met het wetsvoorstel waarbij gehuwden zonder minderjarige kinderen niet meer naar de rechtbank hoeven. Zij kunnen zich in het vervolg wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien er wel kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding, dan zijn ouders nog verplicht om het ouderschapsplan te laten beoordelen door de rechter.
zie rijksoverheid.nl

(bron rijksoverheid)

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: