Bij scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn verandert in veel gevallen ook het contact tussen de grootouders en de kinderen. Sommige grootouders zien hun kleinkinderen zelfs helemaal niet meer. De band tussen grootouders en kleinkinderen is bijzonder en zeker wanneer zij elkaar voorheen regelmatig zagen kan deze verandering voor verdriet zorgen. Dit willen jullie natuurlijk het liefst voorkomen.

 

Zorgen om de kleinkinderen

Wanneer je als grootouder aan de zijlijn staat tijdens de scheiding van een van je kinderen kan dit een gevoel van machteloosheid oproepen. Zeker wanneer je ziet dat er veel ruzie is tussen de ouders of de kinderen als machtsmiddel worden ingezet. Bij een vechtscheiding heeft werkelijk niemand baat, ook de grootouders niet. Ook al heb je gelijk dat de ouders er samen een zootje van maken, wees er voorzichtig in om je in discussies te mengen. De kans is reëel dat de kans op contact met de kleinkinderen hierdoor juist vermindert of zelfs verdwijnt.

Kun je als opa of oma een omgangsregeling afdwingen?

Wanneer het contact met jullie als grootouders wordt verbroken is dat erg vervelend, maar naar de rechter stappen om een omgangsregeling af te dwingen is zelden succesvol. Slechts in bijzondere gevallen is er een kleine kans van slagen, bijvoorbeeld wanneer je als grootouder voor langere tijd de opvoeding op je hebt genomen of wanneer er sprake is van een ‘family life’ situatie. Dit houdt in dat de omgang met grootouders zodanig intensief is dat het kind een groot emotioneel verlies zou ondervinden aan het verbreken van het contact. Een mislukte poging tot het afdwingen van een omgangsregeling kan echter op de lange termijn tegenwerken, weeg dit dus goed af.

Wat kunnen jullie als opa en oma dan wel doen?

Door de scheiding verandert er veel in het leven van kinderen, ze verhuizen en zien hun ouders niet meer allebei dagelijks. Het is een fijne gedachte dat jullie als grootouders een vertrouwde en stabiele factor zijn in hun leven. Dit betekent ook dat het verstandig is om buiten het conflict te blijven. Hoe ga je hier dan mee om? Hierbij een aantal tips van PB Mediation:

·        Zorg dat je als grootouder geen onderdeel wordt van de strijd, ook al sta je wellicht meer achter je eigen zoon of dochter. Het zijn twee  volwassenen die er samen uit moeten komen. Toon begrip en wees vooral onpartijdig naar de kleinkinderen toe. Meegaan in de strijd vergroot de kans dat het contact met de kleinkinderen vermindert of zelfs verbroken wordt.

·        Ga met beide ouders in gesprek en wees neutraal, benoem dit ook gerust. Geef aan dat je er voor hen en de kleinkinderen bent en dat je het fijn zou vinden om hen te kunnen blijven zien.

·        Jouw huis kan een veilige basis zijn, een scheidingsvrije zone zou je het kunnen noemen. Wat extra aandacht en afleiding bieden mag best in deze roerige periode.

·        Blijf interesse tonen richting de kleinkinderen. Oordelen over een van de ouders kan ervoor zorgen dat kinderen liever niet met je praten over problemen thuis. Dring daarom niet aan, maar laat merken dat hun gevoelens ook getoond mogen worden.

 

Hoe mediation kan helpen bij het contact met grootouders

Mediation kan op diverse manieren bijdragen aan het onderhouden van een goed contact met opa’s, oma’s en andere familieleden.

Echtscheidingsbemiddeling

De belangrijkste factor in het contact met de kleinkinderen zijn de ouders. Zij zullen immers hun goedkeuring moeten geven. Een scheidingsbemiddelaar zoals PB Mediation begeleidt het volledige scheidingstraject inclusief het financiële, juridische en emotionele aspect. Bovendien vormen kinderen altijd het uitgangspunt en is het een voorwaarde dat beide partners het huwelijk op een respectvolle manier willen beëindigen. Onderdeel hiervan is het opstellen van het ouderschapsplan en het afstemmen van een omgangsregeling. Hierin wordt ook de omgang met familieleden zoals opa’s, oma’s en andere familieleden zoals ooms en tantes besproken. Hét moment om hier goede afspraken over te maken.

Familie mediation

Familie mediation kan ook in een later stadium, na de scheiding plaatsvinden, wanneer er conflicten ontstaan met betrekking tot de omgang met de kleinkinderen. Uiteraard is het wel belangrijk dat alle partijen die deelnemen aan de gesprekken bereid zijn om samen tot een oplossing te komen.


Gaat je kind scheiden van zijn of haar partner en maak je je zorgen om de kleinkinderen? Bespreek dan eens de mogelijkheden en voordelen van een mediator die hierboven beschreven staan. PB Mediation is te bereiken op telefoonnummer 06 27236250. Je kunt ook mailen naar info@pbmediation.nl.

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: