Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

HOE ZIT HET MET DE 24 MAANDS TERMIJN?

Gaat u binnenkort scheiden en heeft u samen een huis gekocht? Dan spelen er een aantal zaken rondom de hypotheekrenteaftrek, waar u rekening mee moet houden tijdens en na het (echt-)scheidingsproces.
Lees in dit artikel meer over de scheidingsregeling, de verhuisregeling en de consequenties hiervan op de hypotheekrenteaftrek bij de echtscheiding.
Scheidingsregeling en hypotheekrenteaftrek
Het kan wenselijk zijn dat één van de ex-partners voorlopig in de eigen woning blijft wonen, bijvoorbeeld in het belang van de kinderen. Gezien de huidige woningmarkt, wordt er vaak voor deze oplossing gekozen. De aansprakelijkheid van de hypotheek blijft dan voorlopig nog op naam van beide partijen staan. De regel hierbij is, dat als er één partner in de woning blijft wonen, de vertrokken voormalig fiscaal partner nog maximaal 24 maanden zijn of haar deel van de hypotheekrente kan aftrekken.

Wanneer gaat de scheidingsregeling in?
Één van de partners woont niet meer in de echtelijke woning, maar is nog steeds 50% eigenaar van de woning en mag dus nog 2 jaar zijn deel van de hypotheekrente aftrekken. Vaak wordt gedacht dat de datum waarop de (echt)scheiding wordt ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand, de datum is waarop de 24 maanden hypotheekrenteaftrek ingaan. Maar dat is niet juist. De termijn gaat in op het moment dat de vertrokken partner is ingeschreven op het nieuwe woonadres.

Scheidingsregeling in de praktijk: een voorbeeld
Een echtpaar gaat scheiden. De ene partner is vanaf 1 september 2011 ingeschreven op een nieuw woonadres en heeft nog samen met de ex-partner een eigen woning. De hypotheekrente mag dus tot 31 augustus 2013, volledig worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in Box I. Na 31 augustus 2013 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor de partner die in een ander huis woont. De aftrek blijft van kracht voor de partner die nog in het gezamenlijke huis woont. 50% van de hypotheekrente is niet aftrekbaar. Dit betekent voor beiden hogere lasten.

Verhuisregeling en hypotheekrenteaftrek
Als de partner die het huis nog bewoont, toch besluit om de eigen woning te verlaten en deze te koop te zetten, dan geldt de verhuisregeling. De hypotheekrente mag dan in mindering worden gebracht van het inkomen van beide partners. Hierbij moet wel de eigenwoningregeling van kracht blijven voor een periode van uiterlijk 2 jaar na het kalenderjaar waarin de partijen de woning hebben verlaten en de woning in de verkoop staat.

Verhuisregeling in de praktijk: een voorbeeld
Verlaat u beiden de eigen woning dan krijgt u te maken met de verhuisregeling. De verhuisregeling voorziet in de aftrekbaarheid van de hypotheekrente gedurende een periode van maximaal 2 jaar na het kalenderjaar waarin partijen de woning hebben verlaten en de woning in de verkoop staat.

Laat u goed informeren en adviseren over de keuzes die u wilt maken, zodat u de mogelijke gevolgen hiervan inziet. In veel gevallen is er ook een mogelijkheid tot maatwerk. Voor meer informatie; Het Scheidingshuys PBMedaition.

(bron geldwijzer)

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: