Langdurig ziekteverzuim van een medewerker kan HR-professionals in een tweestrijd doen belanden. Je leeft mee met de zieke werknemer, maar je weet ook dat de werkgever financieel een groot verlies leidt. Iets wat de druk op de medewerker én jou flink kan opvoeren. Hoe zorg je dat je onpartijdig blijft en wat doe je als de neutraliteit in het gedrang komt?

Compassie en daadkracht

Als HR-professional bied je de zieke medewerker allereerst een luisterend oor, je stelt het probleem vast door de juiste open vragen te stellen over de diagnose en hoe de medewerker omgaat met de ziekte. Tegelijkertijd wil je werkgever of de leidinggevende weten wat het effect van de ziekte is op het werk en wanneer diegene weer aan de slag denkt te kunnen. Het is goed om deze vraag op subtiele wijze te stellen. Niet dwingend, maar laat gerust merken dat de werknemer gemist wordt door collega’s. Zet vervolgens voorzichtig de eerste stappen naar re-integratie, maar houd het laagdrempelig. Daarnaast is er soms ook daadkracht nodig om voor de medewerker op te komen wanneer de werkgever onterecht weinig begrip of respect toont.

 

De rol van de HR- professional als bemiddelaar en verbinder

Als HR-professional heb je een bemiddelende rol in de organisatie. Wanneer een medewerker langdurig ziek is, is goede communicatie van groot belang. Inzicht in de situatie van de medewerker creëert meer begrip bij collega’s en leidinggevenden, maar stem goed af met de medewerker wat je mag vertellen over zijn of haar ziekte. Stimuleer de directe leidinggevende en collega’s van de medewerker daarnaast om regelmatig contact te houden, dit zorgt voor wederzijds begrip en verkleint de afstand naar de werkvloer, wat erg belangrijk is voor de re-integratie.

De complexiteit bij mentale ziekte

Hoewel er steeds meer aandacht komt voor de mentale gezondheid van medewerkers, blijft mentale ziekte een lastige situatie voor werkgevers. Simpelweg omdat de beperkingen van fysieke ziekte veel duidelijker zijn. Met een gebroken arm ziet iedereen direct welke taken je wel of niet kunt uitvoeren, maar wat er zich geestelijk afspeelt bij iemand is toch wat lastiger in te schatten. Daardoor stuit een burn-out of depressie vaak op onbegrip. Juist vanwege deze complexiteit is het belangrijk dat je als HR-professional:

  •    blijft communiceren, zowel met de medewerker als met de leidinggevenden en collega’s;
  •    ook de communicatie tussen medewerker, collega’s en werkgevers stimuleert. De afstand van de werkvloer wordt anders steeds groter;
  •    neutraal probeert te blijven, van de feiten uit blijft gaan en je niet te laten beïnvloeden door meningen van collega’s of de werkgever;
  •    belangstelling toont naar de medewerker;
  •    anderen informeert over de ernst van mentale ziekte zoals een burn-out of een depressie;
  •    daadkracht toont door acties te ondernemen die het herstel van de medewerker en de relatie met de werkgever bevorderen.

 

Maar wat als neutraliteit echt niet mogelijk is?

Hoezeer je ook je best doet om neutraal te blijven als HR-professional, je bent in de eerste plaats gewoon mens. Je neutraliteit kan naar de achtergrond verdwijnen wanneer:

  • je persoonlijk teveel betrokken raakt bij de situatie (je hebt een vriendschappelijke band met de zieke medewerker of de ziekte raakt je persoonlijk te veel);
  • de situatie zo slepend of complex is dat het jou zelf serieuze werkstress oplevert;
  • werknemer en werkgever lijnrecht tegenover elkaar blijven staan;
  • de situatie zoveel tijd opslokt dat er geen ruimte meer is voor andere HR-taken die ook belangrijk zijn.

Een mediator zoals PB Mediation kan in dat geval bijspringen. Doordat wij buiten de organisatie zelf staan kunnen we onpartijdig blijven. We nemen geen standpunt in, maar helpen de verschillende partijen om samen tot een goede oplossing te komen. Als HR-professional heb je hier nog steeds een ondersteunende rol in maar je bekijkt het proces meer met een helikopter view. Op die manier kun je voorkomen dat het vertrouwen en de relatie tussen de partijen onherstelbaar beschadigt.

 

Arbeidsmediation als ondersteuning van jou als HR-professional

Wil je meer weten? Over PB Mediation en de mogelijkheden die we met arbeidsmediation bieden voor jou als HR-professional bij:

·        Ziekteverzuim

·        Re-integratie

·        Team mediation

·        Conflict coaching

·        Exit mediation


Neem gerust contact met ons op. T: 06 272 36 250 / M: info@pbmediation.nl.

Ga naar het blog overzicht

Aangesloten bij: