​​Het beëindigen van een arbeidscontract kan diverse redenen hebben. Misschien liggen de meningen en zienswijzen van medewerker en werkgever te ver uit elkaar, zijn er conflicten ontstaan, of is er door reorganisatie geen vervangend werk meer te bieden. ​Hoe dan ook zou de arbeidsrelatie op een goede manier beëindigd moeten worden. PB Mediation helpt hierbij.

Waarom exitmediation?

Wanneer u en uw werknemer afscheid van elkaar nemen kunt u dit natuurlijk prima zelf afronden. In een ideale situatie.
​Echter, in werkelijkheid komen er vaak toch vervelende situaties om de hoek kijken.
​Wanneer werkgever en werknemer ieder hun eigen weg gaan zullen beiden hun eigen belangen nastreven. Deze belangen kunnen in strijd liggen met elkaar en zo ontstaat een conflict.

Een onenigheid tussen de partijen eindigt meer dan eens in de rechtbank of de voorwaarden voor beëindiging worden door het UWV bepaald. ​Het is raadzaam om vroeg in het proces een mediator in te schakelen. Want een conflict voorkomen is altijd beter dan genezen. ​Aan het eind van het exitmediation traject worden afspraken vastgelegd en getekend in de beëindigingsovereenkomst.

​Aangezien PB Mediation onpartijdig is en daarom geen officieel advies mag geven, wordt beide partijen aangeraden om zelf juridisch advies in te winnen.

​Voordelen werkgever en werknemer

Het exitmediationtraject goed afronden is voor de werknemer prettig, zeker wanneer hij lange tijd in het bedrijf gewerkt heeft. Iemand heeft vaak een band met collega's opgebouwd, is betrokken bij het bedrijf en is trots op wat hij daar bereikt heeft. ​Het beëindigen van het contract kan daarom best emotioneel zijn. De menselijke kant van het traject wordt bij exitmediation niet vergeten.

"A company is only as good as its employees"

​Een citaat dat regelmatig terug te zien is in management trainingen. Misschien cliché, maar niet minder waar.
​Er wordt terecht ook wel eens gezegd dat werknemers het belangrijkste kapitaal en de grootste promoters van een bedrijf zijn. Het is dus belangrijk hen te motiveren en betrokken te maken (en houden).
Mensen werken volgens de normen en waarden van het bedrijf. Wanneer hun werkgever hen op een menselijke manier en met respect behandelt zullen zij dit waarderen en hier een voorbeeld aan nemen. Diezelfde normen en waarden zouden ook moeten gelden ook bij het afscheid nemen van een werknemer en collega.

​Exit of blijven?

​Misschien bent u er nog niet helemaal aan uit of u de arbeidsovereenkomst samen wilt voortzetten. PB Mediation kan u ook al in een eerder stadium begeleiden en informeren over de mogelijkheden. arbeidsmediation  is namelijk in allerlei arbeidssituaties in te zetten. ​Bijvoorbeeld bij teambemiddeling, conflicten, verzuim en re-integratie.

Wilt u meer weten? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl


Aangesloten bij: