Omgangsregeling

Een scheiding heeft een grote impact op jullie kinderen. Het gevoel van stabiliteit verdwijnt plotseling en ze zullen beide ouders minder vaak zien. Daarom is een goede omgangsregeling van belang. Jullie zijn dan misschien niet meer samen, maar nog wel samen ouders.

Samen komen tot een omgangsregeling

De omgangsregeling, ook wel contactregeling genoemd spreekt over een verzorgende en een niet-verzorgende ouder. Deze laatste term klinkt misschien wat oneerbiedig, maar het zegt niets over de betrokkenheid van deze ouder. Jullie kunnen helemaal samen bepalen hoe vaak en wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Het beste is om dit op te nemen in het ouderschapsplan
Wanneer jullie er onverhoopt niet samen uit kunnen komen, wordt de beslissing door de rechter genomen. Dit is niet in het beste belang van de kinderen en daarom is het de missie van PB Mediation om samen met jullie tot een goede regeling te komen.
 

Wat staat er in een omgangsregeling?

Dit mogen jullie zelf invullen, maar in de basis staan vaak gegevens als:

  • Hoeveel dagen per maand bij welke ouder?

  • Hoe worden schoolvakanties ingevuld?

  • Hoe gaan we om met feestdagen?

  • Wie haalt/brengt de kinderen van en naar school?

 

Co-Ouderschap

Hebben jullie de intentie om ieder 50% van de verzorging van jullie kind(eren) op je te nemen, dan wordt vaak gesproken over co-ouderschap. Co-ouderschap is alleen mogelijk wanneer jullie beiden evenveel tijd aan de kinderen kunnen besteden. In de realiteit komt dit minder vaak voor dan een omgangsregeling.


Ze worden groot..

Kinderen worden groot en situaties veranderen. Een omgangsregeling die jaren geleden is opgesteld toen jullie kinderen klein waren is waarschijnlijk niet meer op alle punten relevant. PB Mediation biedt daarom ook de Meegroei omgangsregeling aan. Samen met jullie wordt het plan herzien en waar nodig aangepast.


Wil je meer weten? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl