Alimentatieplicht na scheiding

Het onderwerp alimentatieplicht kan soms wat gevoelig liggen. PB Mediation helpt inzicht te geven in de financiële situatie van beide partners en moedigt aan hier samen over te praten. Hierdoor groeit het wederzijds begrip. 

Alimentatie

​Op basis van wettelijke regulering worden door de rechter alimentatie bedragen vastgesteld. Maar hier samen uitkomen is natuurlijk veel prettiger. PB Mediation neemt een onpartijdige rol aan in de alimentatieprocedure. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimenatie en partneralimentatie. 
 

Kinderalimentatie

Wanneer jullie kinderen hebben beschermt alimentatie hen op financieel vlak. Beide partners hebben namelijk een onderhoudsplicht. Totdat kinderen financieel zelfstandig zijn of 21 jaar oud geldt deze onderhoudsplicht.
​Eventuele toevoegingen aan de alimentatieplicht kunnen in het ouderschapsplan worden opgenomen.
Het kan zijn dat jullie hebben gekozen voor co-ouderschap, dat wil echter niet zeggen dat hiermee de alimentatieplicht geheel vervalt.
​Deze is namelijk gebaseerd op jullie inkomens en of er in jullie huwelijksakte speciale voorwaarden zijn opgenomen. (huwelijkse voorwaarden)
 

Partneralimentatie

Of er partneralimentatie betaald dient te worden en hoeveel is afhankelijk van aan aantal factoren. Namelijk de levensstandaard, behoefte en financiële draagkracht van beide partners.
In de meeste gevallen eindigt de partneralimentatie plicht na 12 jaar.
 
PB Mediation verzorgt de berekeningen voor de partner- en kinderalimentatie en informeert jullie daarbij ook op juridisch vlak.
​Voor meer informatie over belasting teruggaven op betaalde alimentatie neem vast een kijkje op http://www.belastingdienst.nl/ 


Meer weten? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl